Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvad sker der, hvis reglerne overtrædes?

Konkurrencestyrelsen kan foretage kontrolundersøgelser i din virksomhed. Det foregår ved, at medarbejdere fra styrelsen kommer på uanmeldt besøg, og de skal - mod forevisning af en retskendelse - have adgang til at undersøge dine lokaler, computere, biler m.v. for at se, om der findes oplysninger, der kan tyde på, at din virksomhed har overtrådt konkurrencereglerne. Disse kontrolundersøgelser kaldes også Dawn Raids.

Finder konkurrencemyndighederne, at reglerne er overtrådt, kan de udstede bøder, og bødeniveauet er steget betragteligt ved de seneste lovændringer, især på området for kartelaftaler. Samtidig risikerer du at skulle betale erstatning. Det er op til domstolene at vurdere, om andre parter har lidt et tab på baggrund af dine eventuelle konkurrencebegrænsende aftaler, og om du skal erstatte sådan et tab.

Konsekvensen af at overtræde de konkurrenceretlige regler er, at aftalerne bliver helt eller delvist ugyldige.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her