Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Markedsføringsloven § 8. Markedsføring rettet mod børn og unge

Bestemmelsen har til hensigt at beskytte børn og unge mod udnyttelse af deres mangel på kritisk sans, erfaring, samt godtroenhed. I det omfang der foretages markedsføring mod børn og unge skal det derfor tages med hensyn hertil. Endvidere må der ikke foretages markedsføring mod børn og unge der - hverken direkte eller indirekte - opfordrer til vold, hensynsløs adfærd, alkohol eller andre rusmidler. Endelig skal erhvervsvirksomheder være opmærksom på, at de ikke i deres markedsføring på utilbørlig måde benytter sig af vold, frygt eller overtro for at sælge sine produkter.

"§ 8. Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge.

Stk. 2. Markedsføring rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler."

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her