Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Markedsføringsloven § 7. Vejledning

Markedsføringslovens § 7 fastslår, at du som erhvervsdrivende er underlagt en generel oplysningspligt. Det medfører, at erhvervsdrivende skal yde forsvarlig vejledning om eksempelvis brugsegenskaber, holdbarhed, farlighed og vedligeholdelse, når det kan have betydning for bedømmelse af varen eller ydelsen.

"§ 7. Ved tilbuds afgivelse, ved indgåelse af aftale eller efter omstændighederne på leveringstidspunktet skal der gives en efter formuegodets eller ydelsens art forsvarlig vejledning, når denne er af betydning for bedømmelsen af godets eller ydelsens karakter eller egenskaber, herunder især brugsegenskaber, holdbarhed, farlighed og vedligeholdelses-mulighed."

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her