Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Markedsføringsloven § 16. Organiseret rabat

Erhvervsdrivende som gør brug af rabatter til særlige foreninger, organisationer eller bestemte persongrupper, skal være opmærksom på de særlige regler der gælder efter markedsføringsloven.

Hvis der ydes organiseret rabat vedrørende varer eller tjenesteydelser fra fast tjenestested eller via en hjemmeside, skal der ved samtlige indgange til forretningen og på hjemmesiden tydeligt skiltes med:

  1. Hvilke grupper der modtager organiseret rabat.
  2. Størrelsen af rabatten

Erhvervsdrivende skal endvidere ved anmodning forevise en liste af over de varer og tjenesteydelser, der er omfattet a den organiserede rabat, samt størrelsen af rabatten.
Endelig fremgår det af bestemmelsen, at reglerne om skiltning ved organiseret rabat ikke gælder i det omfang den gives til ansatte hos den erhvervsdrivende. Herunder hører de ansattes husstande og pensionerede ansatte.

"§ 16. Erhvervsdrivende, som yder organiseret rabat i form af rabat eller anden særlig fordel til medlemmer af foreninger eller organisationer eller til bestemte persongrupper vedrørende varer eller tjenesteydelser omfattet af § 13, stk. 2, skal ved tydelig skiltning ved samtlige indgangsdøre til forretningslokalet oplyse, hvilke grupper der modtager organiseret rabat, samt størrelsen heraf.

Stk. 2. Den erhvervsdrivende skal efter anmodning forevise en liste over de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af den organiserede rabat, samt over rabattens størrelse.

Stk. 3. Ved fjernsalg skal de i stk. 1 nævnte oplysninger gives i forbindelse med prisoplysning, mens de i stk. 2 nævnte oplysninger skal gives efter anmodning.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for organiseret rabat, der gives som led i et ansættelsesforhold til rabatgiveren.

Stk. 5. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan efter forhandling med vedkommende minister samt repræsentanter for forbrugerne og relevante erhvervsorganisationer fastsætte regler om skiltningens udformning og indhold samt om, at en tjenesteyder, som ikke er omfattet af § 13, stk. 2, skal give oplysning om, at vedkommende yder organiseret rabat."

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her