Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Markedsføringsloven § 15. Gebyrer

Erhvervsdrivende anvender i stigende omfang gebyrer over for forbrugere. Som en sikring af forbrugeren bestemmer markedsføringsloven derfor, at ændring i størrelse eller opkrævningen af et gebyr, der ikke er reguleret ved lov, skal fremhæves tydeligt i løbende kontraktforhold, hvis den er til ugunst for forbrugeren. Gebyrer der er reguleret ved lov er f.eks. rentelovens regler om rykkergebyrer.

Et gebyr skal forstås som en betaling for en særlig tjeneste, funktion eller ydelse, som knytter sig til en vare eller tjenesteydelse, eller et løbende aftaleforhold, og som ikke har karakter af en selvstændig tjenesteydelse. Det er eksempelvis faktureringsgebyrer, betalingsgebyrer og opsigelsesgebyrer.

Hvis en erhvervsdrivende, der er i et løbende kontraktforhold med en forbruger, ønsker at have mulighed for at opkræve nye gebyrer, eller ændre størrelsen af allerede eksisterende, vil det efter markedsføringsloven kræve en rimelig frist. Omfanget af en rimelig frist må foretages ud fra en konkret vurdering, såsom ændringens størrelse og om gebyrforhøjelsen skyldes udefra kommende forhold, som ikke kan klandres den erhvervsdrivende.  

Hvis gebyrændringen er væsentlig eller der opkræves et nyt gebyr, skal den erhvervsdrivende være opmærksom på, at forbrugere skal varsles individuelt, inden ændringen kan få virkning. Endvidere skal forbrugeren tydeligt oplyses om muligheden for at opsige aftalen, hvis dette fremgår af aftalen med den erhvervsdrivende. Definitionen af om en gebyrændring er væsentlig kræver en konkret vurdering af gebyrets størrelse i forhold til det tidligere gebyr, samt sat i forhold til hovedydelsens værdi.

"§ 15. Såfremt størrelsen eller opkrævningen af et gebyr, jf. § 13, stk. 5, der ikke er reguleret ved lov, i et løbende kontraktforhold kan ændres til ugunst for forbrugeren, skal betingelserne herfor være klart fremhævet i kontrakten.

Stk. 2. Ændring af gebyrer eller opkrævning af nye gebyrer i et løbende kontraktforhold skal altid varsles med en rimelig frist, inden de får virkning for forbrugeren.

Stk. 3. Er gebyrændringen væsentlig, eller opkræves et nyt gebyr, skal varslingen ske til forbrugeren ved individuel kommunikation, inden ændringen får virkning. Såfremt forbrugeren har ret til at opsige aftalen, skal dette fremgå af varslingen, samt under hvilke betingelser forbrugeren kan opsige aftalen."

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her