Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Markedsføringsloven § 14. Kreditkøb

Hvis den erhvervsdrivende udbyder varer til forbrugere med oplysning om omkostninger ved køb på kredit - et såkaldt kreditkøb - skal følgende oplysninger fremgå:

  1. Kontantpris - dvs. den samlede pris for varen inklusive gebyrer, omkostninger, moms og alle andre afgifter.
  2. Kreditomkostninger angivet som et beløb - hertil skal erhvervsdrivende være opmærksom på reglerne i kreditaftaleloven.
  3. De årlige omkostninger i procent for kreditten - oplysningerne skal fremgå lige så tydeligt som øvrige kreditoplysninger.

Hvis det ikke er muligt at angive de egentlige kreditomkostninger - eksempelvis grundet varierende rente - skal den erhvervsdrivende lave et repræsentativt eksempel på hvordan det kan blive.

Endelig skal den erhvervsdrivende være opmærksom på lov om kreditaftaler - den såkaldte kreditaftalelov - som finder anvendelse ved beregning af kreditomkostninger og de årlige omkostninger.

"§ 14. Såfremt varerne udbydes erhvervsmæssigt til forbrugerne med oplysning om omkostninger ved at erhverve dem ved kreditkøb, skal der på samme måde som anført i § 13, stk. 1, gives oplysning om:

  1. Kontantprisen
  2. Kreditomkostningerne angivet som et beløb og
  3. de årlige omkostninger i procent for kreditten. De årlige omkostninger i procent skal gives på en lige så fremtrædende måde som de øvrige kreditoplysninger.

Stk. 2. Ved beregning af kreditomkostningerne efter stk. 1, nr. 2, og de årlige omkostninger i procent efter stk. 1, nr. 3, finder kapitel 2 i lov om kreditaftaler anvendelse.

Stk. 3. Oplysninger efter stk. 1 kan gives i form af et repræsentativt eksempel, hvis dette er den eneste hensigtsmæssige fremgangsmåde."

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her