Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Markedsføringsloven § 11. Lodtrækning og præmiekonkurrencer

Erhvervsdrivende skal være opmærksom på, at der over for forbrugere som udgangspunkt ikke må anvendes lodtrækninger, præmiekonkurrencer og lignende med tilfældighedspræg, hvis deltagelsen er betinget af køb af varer eller tjenesteydelser. Til illustration kan eksempelvis fremhæves, at muligheden for at vinde en præmie ved at gætte vægten på en gris beror så meget på tilfældet, at det vil være i strid med markedsføringsloven, hvis forbrugeren kun kan deltage i konkurrencen ved køb af en vare eller tjenesteydelse. Det samme vil være tilfældet ved banko, rafling om prisen mv.

Undtagelsen til ovenstående udgangspunkt bevirker dog, at erhvervsdrivende må stille betingelser om køb for at deltage i en tilfældighedspræget konkurrence, hvis størrelsen på den enkelte gevinst ikke overstiger 100 kr., samt den samlede gevinst for hele konkurrencen ikke overstiger 1.000 kr. Ved markedsføringstiltag som henvender sig til børn under 15 år må den enkelte gevinst dog ikke overstige 5 kr., samt hele konkurrencen samlet set ikke overstige 50 kr.

Endelig må udgiveren af et periodisk skrift lave lodtrækninger med mulighed for at vinde gevinster ved løsning af præmiekonkurrencer. Et periodisk skrift er eksempelvis dag- og ugeblade, men omfatter ikke reklameaviser o.lign.

"§ 11. Afsætning til forbrugerne af formuegoder eller tjenesteydelser må ikke søges fremmet af mulighed for gevinst ved deltagelse i lodtrækninger, præmiekonkurrencer eller anden form for foranstaltning, hvis udfald beror helt eller delvis på tilfældet, såfremt deltagelsen er betinget af køb.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, dersom den enkelte gevinsts størrelse og den samlede gevinstværdi ligger inden for beløbsgrænser, som fastsættes af ministeren for familie- og forbrugeranliggender. Beløbsgrænserne kan fastsættes efter produkttype og modtagerkreds.

Stk. 3. Udgiveren af et periodisk skrift kan foranstalte lodtrækning til fordeling af gevinster i forbindelse med løsning af præmiekonkurrencer."

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her