Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Markedsføringsloven § 10. Rabatkuponer og -mærker

Markedsføringsloven opstiller det udgangspunkt, at erhvervsdrivende ikke må give rabat ved brug af kuponer, mærker og lignende som er stillet til rådighed forud for et køb af en vare eller til udførelse af en tjenesteydelse. Begrundelsen er, at denne rabatform er præget af tilfældighed, samt at det er besværligt for såvel forbrugere som detailhandlen. Bestemmelsen medfører blandt andet, at værdikuponer i eksempelvis dagblade, tilbudsaviser og reklamebrochurer ikke er tilladt. Omvendt betyder det ikke, at det er forbudt at yde organiseret rabat til medlemmer af en forening, igennem ansættelse i en virksomhed mv.

Der findes dog en undtagelse til bestemmelsen. Den medfører, at erhvervsdrivende kan give rabat eller anden ydelse i form af mærker eller kuponer hvis følgende er opfyldt:

  1. Hvert enkelt mærke er tydeligt forsynet med udstederens navn eller firma
  2. Hvert enkelt mærke er markeret med mærkets værdi i danske kroner
  3. Den erhvervsdrivende skal indløse mærket til den angivne værdi, når mærker med en samlet værdi på mindst 20 kr. kræves indløst

"§ 10. Der må ikke gives rabat eller anden ydelse ved brug af mærker, kuponer el.lign., der er stillet til rådighed af erhvervsdrivende forud for køb af en vare eller ved udførelsen af en tjenesteydelse.

Stk. 2. Erhvervsdrivende må dog ved salg af en vare eller udførelsen af en tjenesteydelse give rabat eller anden ydelse i form af mærker, kuponer el.lign. til senere indløsning, såfremt hvert enkelt mærke på tydelig måde er forsynet med udstederens navn eller firma med angivelse af en værdi i dansk mønt. Rabatmærkeudstederen skal indløse mærket til en værdi, når mærker til et beløb, hvis størrelse fastsættes af ministeren for familie- og forbrugeranliggender, kræves indløst."

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her