Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Markedsføringsloven § 9. Salgsfremmende foranstaltninger

Erhvervsdrivende skal sørge for, at markedsføringslovens bestemmelser om salgsfremmende foranstaltninger respekteres. Det betyder, at tilbudsbetingelser til forbrugeren skal være klare og let tilgængelige for forbrugeren. Ligeledes skal værdien af eventuelle tillægsydelser være klart oplyst til forbrugeren.

Erhvervsdrivende skal endvidere tage forbehold i sin markedsføring, hvis en vare eller tjenestetydelse, der udbydes til en bestemt pris, kun findes i små mængder, som det ofte forekommer ved slagtilbud.

"§ 9. En salgsfremmende foranstaltning skal markedsføres således, at tilbudsbetingelserne er klare og let tilgængelige for forbrugeren og værdien af eventuelle tillægsydelser klart er oplyst.

Stk. 2. Tilbyder en erhvervsdrivende en vare eller tjenesteydelse til en bestemt pris, og har den erhvervsdrivende rimelig grund til at antage, at denne ikke vil være i stand til at imødekomme efterspørgslen i en mængde, som er rimelig i forhold til tilbuddet og omfanget af dets markedsføring, skal den erhvervsdrivende tage et klart forbehold herom i markedsføringen."

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her