Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Arbejdsskade

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre virksomhedens medarbejdere mod følger af arbejdsskader. Sikringspligten gælder for alle medarbejdere, som er ansat til varigt, midlertidigt eller forbigående arbejde i din virksomhed.

Når det gælder erhvervssygdomme og pludselige løfteskader, opfylder du din sikringspligt ved tilslutning til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Denne institution forestår administration og opkrævning af bidrag til finansiering af erstatninger vedrørende sådanne arbejdsskader.

Sikringspligten mod følgerne af arbejdsulykker og skadelige påvirkninger sker ved, at du som arbejdsgiver tegner en arbejdsulykkesforsikring i et forsikringsselskab.

Hvis en af dine medarbejdere bliver udsat for en arbejdsulykke eller et forgiftningstilfælde, skal du hurtigst muligt - dog senest 9 dage efter 1. fraværsdag - anmelde ulykken til Arbejdstilsynet.

Dødsulykker skal anmeldes inden 48 timer. Ligeledes skal du anmelde ulykker og forgiftningstilfælde til dit forsikringsselskab. Hvis anmeldelserne ikke overholdes, kan du eller din virksomhed straffes med bøde.

Hvis du undlader at tegne den lovpligtige ulykkesforsikring, kan du gøres erstatningsansvarlig over for medarbejderen, og du kan straffes med bøde.

Læs mere om forsikringer og AES:

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her