Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske forvaltende myndighed på arbejdsmiljøområdet, og det skal efter loven yde vejledning i forbindelse med konkrete arbejdsmiljøproblemer. Ved tvivlsspørgsmål af sikkerheds- eller sundhedsmæssig karakter har du dermed mulighed for at kontakte det lokale Arbejdstilsyn.

Arbejdstilsynet har adgang til arbejdspladsen og kan på et hvilket som helst tidspunkt kræve at få adgang til arbejdsstedet, hvis de ønsker det.

Arbejdstilsynet vil løbende foretage såkaldte screeningsbesøg på alle virksomheder. Formålet med disse besøg er at give Arbejdstilsynet en realistisk oplevelse af arbejdsmiljøforholdene på virksomheden, og de gennemføres derfor uden forudgående varsel. Ved screeningsbesøget vil arbejdstilsynet foretage en vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø og eventuelt udstede forbud og påbud, hvis der er behov for det. Arbejdstilsynet vil også vurdere behovet for efterfølgende besøg.

Efter hvert screeningsbesøg offentliggør Arbejdstilsynet ved navn og adresse vurderingen af din virksomheds arbejdsmiljø. Dette illustreres på Arbejdstilsynets hjemmeside ved tildeling af én af tre forskellige smiley"er, som vi kender det fra Fødevarestyrelsen.

Hvis du bliver udsat for et påbud fra Arbejdstilsynet, og du mener, at påbudet ikke er berettiget, kan du klage over Arbejdstilsynets afgørelse op til 4 uger, efter du har modtaget påbudet. Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet, der kan genoptage behandlingen af sagen.

Arbejdstilsynet kan fra den 1. januar 2005 pålægge virksomheden en rådgivningspligt. Virksomheden er herefter i en fastsat periode forpligtiget til at søge og anvende rådgivning fra en autoriseret rådgiver.

Forhåndsgodkendelse

Som led i virksomhedens langsigtede arbejdsmiljøplanlægning kan virksomheden, i forbindelse med en påtænkt investering, anmode Arbejdstilsynet om en bindende forhåndsgodkendelse, f.eks. om en påtænkt disposition vil opfylde arbejdsmiljøloven. Såfremt Arbejdstilsynet tiltræder dette, vil Arbejdstilsynet efterfølgende være afskåret fra at stille yderligere krav til det forhold, som forhåndsgodkendelsen vedrører. Arbejdstilsynet er dog ikke afskåret fra at gennemføre tilsyn på virksomheden. En forhåndsgodkendelse er betinget af, at forudsætningerne for forhåndsgodkendelsen ikke ændres.

En anmodning om bindende forhåndsgodkendelse skal være skriftlig og de nødvendige oplysninger af betydning for Arbejdstilsynets afgørelse skal vedlægges. Arbejdstilsynet afgør alene forhåndsgodkendelsen med et afslag eller accept, og der ydes ikke konkret vejledning eller dispensation i forbindelse med anmodning. Vær opmærksom på, at der skal betales gebyr på forhånd.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her