Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Risikovurdering

Risikovurdering handler om at afgøre betydningen af en risiko for din virksomhed - og efterfølgende beslutte om risikoen skal accepteres, eller om der skal sættes ind for at reducere den.

For at kunne vurdere de forskellige risici, du har identificeret, bør du lave en prioritering, så du kan rette fokus mod de områder, hvor du er mest sårbar.

Du kan prioritere ud fra to simple kriterier:

  1. Hvilke konsekvenser har den pågældende risiko for din virksomhed?
  2. Hvad er sandsynligheden for, at den indtræffer?

Du skal naturligvis fokusere på de områder, hvor både sandsynlighed og konsekvens er størst.
Nå du har prioriteret dine risici, kan du fokusere tid og penge på de væsentligste. Du kan etablere systemer og kontrolmekanismer, så du hurtigt kan sætte ind mod uønskede konsekvenser. For eksempel kan du udforme en særlig beslutningsproces. Det kan eksempelvis være en beslutningsproces, som din virksomhed skal følge, i tilfælde af at en given risiko bliver udløst.

Når du træffer forholdsregler og lægger planer for håndtering af begivenheder, du har identificeret som kritiske risici, er der stor sandsynlighed for, at din virksomhed klarer sig bedre gennem dem.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her