Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Kundedatabasen - et vigtigt værktøj

Virksomhedens vigtigste aktiv er kunderne. En svag eller manglende dialog med kunderne vil have en negativ effekt på dine kundeforhold. Uanset hvor godt dit produkt er i sig selv, vil dine kunder forlade dig, hvis din kundepleje ikke er i orden.

I den sammenhæng er det oplagt at oprette en database med informationer om dine kunder. Informationerne kan du med fordel bruge i din løbende dialog med kunderne. Det behøver ikke være en stor investering i et avanceret databaseprogram, men kan sagtens være en simpel Access-database eller et regneark, hvor du gemmer dine kundeoplysninger.

Kort sagt, gør dig selv den tjeneste at lære dine kunder at kende, så vil du opleve mere tilfredse og loyale kunder - og det er jo dem, du skal leve af!

Kundedatabasens fordele

Det er vigtigt at forstå, at alle dine kundeinformationer ikke har nogen større værdi i sig selv, det er, hvad du bruger informationerne til, der er værdifuldt. Din database er principielt grundlaget for al din kontakt og dialog med dine kunder. Du bruger databasen som simpelt adressekatalog til dine fakturaer og lignende, men rigtig værdifuld er databasen, når du bruger den til markedsføring.

Kundedatabasen kan give dig en række fordele, herunder:

 • Du lærer dine kunder at kende (øget tilfredshed)
 • Du effektiviserer din markedsføring (sparer omkostninger)
 • Du styrker relationen mellem din virksomhed og kunderne (øget loyalitet)
 • Du kan målrette din markedsføring (bedre respons)
 • Du forbedrer dit gensalg, mersalg og krydssalg (øget omsætning)
 • Du kan produktudvikle udfra konkrete kundeønsker (nye attraktive produkter)

Indsamling af kundedata

Det er vigtigt at kende sine kunder, så du ved, hvilke egenskaber hos disse du skal gå efter, når nye kunder/emner skal findes. Indsamling af kundedata kan komme fra en lang række kilder såsom; internet, fagbøger, adressebureau, spørgeskemaer, messer, i butikken osv.

Husk, at der er regler for, hvordan du indsamler, opbevarer og anvender personoplysninger. Det kan du læse om i afsnittet Når du registrerer dine kunder - persondataloven.

Opererer du på business-to-business markedet, og skal du bruge information og erhvervsadresser?
Se link til højre.

Opererer du på business-to-consumer markedet, og skal du bruge information og privatadresser?
Se link til højre.

Brug af kundedatabase

Det er meget billigere at skabe ny omsætning på eksisterende kunder end at erobre nye. Din virksomheds kundedatabase er derfor et af dine vigtigste aktiver. Hvilke data har du behov for i din database, og hvordan vedligeholder du denne? Det er til at starte med rigtig vigtigt at have kontaktpersoner og adresser på dine kunder. Men du bør have meget mere information på hver kunde. Information om behov og interesser kan gøre din kampagne meget mere effektiv.

Du kan overveje følgende data:

 • Købsadfærd - datoer, hyppighed og regelmæssighed i ordrer
 • Ordretyper - hvad og hvor meget køber den pågældende kunde, og hvor stor en værdi repræsenterer kunden?
 • Totalsalg til kunden - hvad er din indtjening på kunden, og hvordan og hvornår betaler de?
 • Distribution - hvor køber kunderne varerne? Hvor bor de?
 • Demografiske data - alder, køn, uddannelse, erhverv?
 • Hvis du kan gruppere dine kunder efter livsstil, kan det være værdifuldt. Hvilke værdier har dine kunder?

Hvis du har den rigtige information, kan du kontakte dem, der passer lige præcis til din virksomhed. Det kan for eksempel være, at du gerne vil i kontakt med kvinder mellem 18-25, der bor maksimalt 10 km fra din butik.

Opdatering af kundedatabase

Du skal være opmærksom på, at hvis din database skal forblive et stærkt værktøj, så skal den opdateres. Du kan også udbygge den ved at registrere den information, kunderne afgiver. Derfor skal du, hver gang du har talt med en kunde eller været på salgsbesøg opdatere din database. Det er et vigtigt værktøj for din virksomhed og samtidig et rigtig dyrt værktøj at få opdateret. Du kan løbende få opdateret din database i forhold til navn, adresse og flytninger ved hjælp af Post Danmarks "adressevask" og returposthåndtering.

Links:

Hvis du ikke har en database i dag, så kan du starte med at købe en gennem forskellige adressebureauer, hvilket også gør sig gældende, hvis du vil have fat i nye kunder.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her