Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvad koster factoring?

Factoring består af en administrativ og en finansiel serviceydelse. De administrative fordele ligger i sparet tid og interne, administrative lettelser, såsom betalingsovervågning, registrering af betaling, rykkerskrivelser og eventuel inkassobehandling. Netop disse fordele er årsag til, at mange vælger factoring.

Omkostninger ved en factoring ordning opvejes ikke sjældent af de administrative lettelser, og du vil derfor opleve, at ordningen kan være omkostningsneutral for dig.

De eksterne omkostninger, som du betaler til factoringselskabet fordeler sig typisk mellem et opstartsgebyr, en factoringafgift og en finansieringsrente. Hvis du har mange debitorer i forhold til din omsætning, betaler du tillige en initialafgift pr. debitor.

Renter

Finansieringsrenten er variabel og følger pengemarkedsrenten og ligger oftest på niveau med en kassekredit i en bank. Desuden betaler du ½-1% af bevilget kreditmaksimum.

Factoringafgiften

Factoringafgiften kan enten beregnes som "en flat rate" ud fra dine oplysninger om antal fakturaer og omsætning eller som et fast gebyr pr. faktura. Sidstnævnte anvendes, hvis du fakturerer få og store beløb. 

Kreditgodkendelse

Som i banken skal en factoring kredit godkendes. Factoringselskabet ser i den forbindelse på dit forretningskoncept, dine kunder (debitorer) og på dit budget/regnskab. Har du etableret et selskab, er det normal procedure, at du underskriver en selvskyldnerkaution.

Nemmere kan det ikke blive

Skal du have fuldt udbytte af de administrative lettelser, kan du lade factoringselskabet printe og udsende dine fakturaer. Prisen på denne ydelse er portoen + et gebyr. Princippet for prisberegningen er jo flere fakturaer, jo lavere pris. Med denne ydelse tilkoblet din factoring aftale, opnår du maksimal frihed til at koncentrere dig om dine kerneområder.


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her