Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvordan fungerer factoring?

Factoringvirksomheder er interesserede i at besøge din virksomhed, gennemgå din finansielle situation og studere din forretningsplan. Alt sammen for at vurdere hvilke behov du har og give dig et forslag til en løsning. Inden du underskriver en aftale, er det vigtigt, at samarbejdet er drøftet godt igennem juridisk og frem for alt praktisk.

Opsigelsesvilkårene er et af de punkter, du kan være opmærksom på, dvs. hvor hurtigt kan samarbejdet ophøre, hvis du ønsker dette. Normalt er opsigelsesfristen "dag til dag", og for enkelte selskaber kan der være tre måneders opsigelse.

Når aftalen er etableret, vil aftalen typisk give dig 80 % af dit udestående inkl. moms på forskud. Finansiering vil løbende blive overført til din bankkonto.

Factoring er en kompleks, langsigtet aftale, der kan få store konsekvenser for din virksomhed. Samtidigt er det et moderne fremadrettet samarbejde, som er mere end likviditet.

Er din fakturaportefølje stor, vil det være hensigtmæssigt at filoverføre data til factoringselskabets terminalserver. Derved effektiviserer man processen. Hvis man ønsker en 100 % automatiseret løsning, kræver det typisk teknisk IT-assistance. Du kan naturligvis stadigvæk sende fakturaer til factoringselskabet i hard copy, hvis det er mest hensigtsmæssigt for dig.

Når samarbejdet skal være nemt:

 • Du sender en fakturafil jf. aftalt filspecifikation til factoringselskabets terminalserver
 • Factoringselskabet printer og udsender dine fakturaer
 • Factoringselskabet udbetaler den aftalte procentdel af fakturaværdien til dig
 • Factoringselskabet har alle kunde- og fakturainformationer

Når du sender en faktura:

 • Du sender din faktura til kunden. Fakturaen bliver tilpasset til factoringselskabets bankoplysninger og adresse. Det er nu factoringselskabet, der er betalingsmodtageren
 • Du sender en kopi af fakturaen til factoringselskabet
 • Når factoringselskabet modtager fakturaen, udbetaler det den aftalte procentdel af fakturabeløbet til dig
 • Factoringselskabet har nu alle kunde- og fakturainformationer

Når fakturaen bliver betalt:

 • Din kunde betaler fakturabeløbet til factoringselskabet
 • Factoringselskabet overfører dit resttilgodehavende, typisk 20 %
 • Factoringselskabet registrerer alle relevante bogføringsdata på dets terminalserver, som du får adgang til, således at du har alle data til dit eget debitorbogholderi og økonomisystem

Når fakturaen ikke bliver betalt

 • Factoringselskabet vil typisk sætte den aftalte rykkerprocedure i gang skriftligt og mundtligt overfor kunderne
 • Som en del af factoringaftalen bliver fordringen efter endt rykkerprocedure sendt til udenretlig inkassobehandling. Indenretlig inkassobehandling aftales særskilt

Du kan læse mere om factoring her:


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her