Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Overforsikring

Viser skadesopgørelsen ved en totalskade, at værdien af det forsikrede er lavere end forsikringssummen, så er din virksomhed overforsikret. Du får dækket dit tab - men ikke mere. En forsikringssum bør fastsættes med en rimelig margen for at undgå underforsikring, men er der tale om en væsentlig forskel mellem forsikringssum og forsikringsværdi, pådrager forsikringstageren sig en unødvendig præmieudgift.

Har du for eksempel har forsikret dit indbo for 1.200.000 kr., og sker der en totalskade, vil der blive udbetalt erstatning på grundlag af en vurdering af værdien af de mistede genstande. Viser opgørelsen, at forsikringsværdien reelt kun var 900.000 kr., er det beløbet, der vil blive udbetalt.

Men kan ikke gøre krav på at få hele forsikringssummen udbetalt, selv om der var tale om en totalskade.

Er du i tvivl, om din sum er korrekt, kan du altid bede dit forsikringsselskab om råd og vejledning - det er under alle omstændigheder en god ide at få efterset sine forsikringer en gang imellem.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her