Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Fakturaadministration (debitoradministration)

Outsourcing af fakturaadministrationen kan være en god og effektiv løsning for virksomheden, som endnu ikke har et fuldt udbygget funktionslederniveau.

Værdi for din virksomhed

Ved hjælp af effektive kreditrutiner, professionel fakturahåndtering og inkassobehandling med hovedvægt på inddrivelse bliver du som kreditor hjulpet til hurtigere omsætning på fordringsmassen. Derigennem opnår du bedre likviditet og reducerede finansielle omkostninger og tab. Dette medfører en øget lønsomhed og giver dig som kreditor mulighed for at fokusere på din kernevirksomhed.

Administrationen

Administrationen består i, at outsourcingvirksomheden fører debitorbogholderi samt inddriver fordringerne overvejende på fakturaens forfaldsdag og alternativt herefter. Er fordringen ikke betalt rettidigt, sørger outsourcingvirksomheden for at indlede en rykkerprocedure - normalt 2 rykkere og efterfølgende inkassovarsel. Bliver fordringen ikke betalt, videresender outsourcingvirksomheden fordringen til inkassobehandling.

Rent praktisk:

Outsourcingvirksomheden påtager sig følgende opgaver:

  • Sørger for en professionel og korrekt optræden overfor debitorerne
  • Sender meddelelse ud til debitorerne
  • Fører et komplet debitorbogholderi
  • Har løbende dialog med debitor om betaling af faktura
  • Inddriver betalinger ved fordringens forfald
  • Inddriver betalinger efter forfald med rykkerskrivelser
  • Efter inkassovarsel videresender outsourcingvirksomheden ubetalte fordringer til inkassobehandling

Sidst opdateret: 10-01-2012

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her