Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Afskrivninger

Der kan afskrives med brudte procenter
indtil det angivne maksimum:

 

Afskrivninger

2010

2011

Straksafskrivning maks 12.300 12.300
Driftsmidler og mindre skibe  25% 25%
Udlejningsdriftsmidler- og skibe:    
- År 1 0% 0%
- År 2 50% 50%
- Følgende år 25% 25%
Driftsmidler og skibe, omfattet af §5C,
stk.1, afskrives på særskilte konti med
21% 21%
Infrastrukturanlæg, omfattet af §5C,
stk. 2, afskrives på særskilte konti med
7% 7%
     
Bygninger og installationer 4% 4%
Straksfradrag ved forbedring (beregnet
af sidste års afskrivningsgrundlag) 
5% 5%
Forbedring af bygninger på lejet grund 4% 4%
Kunstnerisk udsmykning af bygninger
(førstegangskøb af originale kunstværker):
   
- Indføjet i bygningen 4% 4%
- Opstillet eller ophængt kunst 25% 25%
Goodwill og tidsubegrænsede
immaterielle rettigheder:
   
- Erhvervet før 1/1 1998 10% 10%
- Erhvervet 1/1 1998 eller senere 1/7 1/7
Lejede lokaler, tidsubegrænset
- dog maks. for lejeperioden
20% 20%
     
Forskudsafskrivninger på visse skibe:    
- Kun anskaffelsessum over 1.406.800 1.406.800
- Forskudsafskrivning pr. år 15% 15%
- Samlet forskudsafskrivning 30% 30%
NB: Kun for skibe med en bruttotonnage
på 20 t eller derover, hvis der senest 3/12
2002 er indgået bindende aftale om nybygning.
   

 

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her