Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Selskaber

1 Skattesatser

Skattesatser

2010

2011

A/S, ApS, visse fonde og foreninger mv.  25% 25%
Indkøbs-, produktions- og salgsforeninger
mv. (indkomst 4%/6% af formue) 
14,3% 14,3%
Bundfradrag vedr. ikke erhvervsmæssig
indkomst (rente, udbytte, mv.):
   
- Fonde 25.000 25.000
- Brancheforeninger mv. (1) 200.000 200.000
- Arbejdsmarkedssammenslutninger mv. (2) 200.000 200.000
Konsolideringsfradrag for (1) og (2) 0% 0%

 

2 Selskabsskattens betaling

Selskabsskattens betaling

2010

2011

Frist for betaling af ordinære rater:
- 20/3 og 20/11
Frist for frivillig betaling:
   
- 20/3 selskabet ydes et tillæg på 0,4% 0,3%
- 20/11 selskabet skal betale tillæg på  0,4% 0,3%
     
Restskat
Restskat for indkomståret 2010 skal betales
senest den 20/11 2011 med et tillæg på
5,1%  
Tilsvarende tillæg for indkomståret 2011   4,8%
     
Overskydende skat
Overskydende skat for indkomståret 2010
med skattefri godtgørelse på
1,6%  
Tilsvarende godtgørelse for indkomståret
2011
  1,3%
     
Overskydende skat for indkomståret 2010
inkl. skattefri godtgørelse modregnes
primært i acontoskat vedrørende 2011,
der forfalder 20/11 2011.
Evt. resterende beløb udbetales 2-3
bankdage efter 20/11 2011.
   

 

3 Udbytter

Udbytter

2010

2011

Udgør ejerandelen min. - er udbyttet skattefrit 10% 10%
Udgør ejerandelen mindre - medregnes 100% af udbyttet    
Endelig udbytteskat for udbytte modtaget
af selskaber, visse foreninger, fonde mv.
25% 25%

 

4 Rentefradragsbegrænsninger

Rentefradragsbegrænsninger

2010

2011

Tynd kapitalisering
Koncernintern gæld overstiger
10 mio. 10 mio.
Forholdet mellem gæld og egenkapital
overstiger
4:1 4:1
Aktiv-testen og EBIT-testen
Beløbsgrænse for en evt. beskæring af
nettofi nansieringsudgifter
21,3 mio. 21,3 mio.
Standardrente ved beregning af rentefradragsbegrænsning 5,0% 4,5%
Procentsats for medregning af
anskaffelsessum for udenlandske aktier ved rentefradragsbegrænsning
17,5% 15%
Procentsats som nettofi nansieringsudgifter
maksimalt kan nedsætte den
skattepligtige indkomst med
80% 80%

 

5 Selvangivelsesfrist

Selvangivelsesfrist

2010

2011

Frist for indlevering af  selvangivelse ved
regnskabsafslutningen:
- 1/2 - 31/3 2010: 1/8 2011
- Øvrige: 6 måneder efter regnskabsafslutning
   


 

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her