Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Accontoskat og frivillig indbetaling

Acontoskatteordningen går ud på, at alle selskaber skal betale skat i løbet af indkomst­året. På den måde undgår selskabet restskattetillægget på 5,1 %. Dette tillæg er ikke en rente og kan derfor ikke fratrækkes på selvangivelsen.

Acontoskat

Når du driver din virksomhed som et selskab, skal du betale acontoskat to gange om året, den 1. marts og den 1. november. Sidste rettidige betaling er den 20. i måneden. Selv om dit selskab måtte have et andet indkomstår end kalenderåret, følger betalingen af acontoskatterne kalender­året.

Du modtager girokortene i februar måned i indkomståret.

Hvis dit selskab er nystartet, vil girokortene være blanke. Du skal selv påføre acontoskatten ud fra, hvad du forventer at skulle betale i skat. Er din virksomhed i gang, vil der på girokortet være fortrykt et beløb, når du modtager det.

Hvis du ikke er enig i beløbet, der er anført på girokortene, skal du inden den 1. marts kontakte skattemyndighederne og fortælle det.

Betaler du ikke acontoskatten til tiden, forrentes beløbet med 0,5 % for hver påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen. Er du i restance med raterne, kan skattemyndighederne uden yderligere varsel begynde en inddrivelsesforretning.

Frivillig indbetaling

Du kan vælge at betale yderligere beløb i skat. Det er f.eks. relevant, hvis du forventer en større indkomst, end du oprindeligt havde beregnet.

Der er ikke nogen maksimumsgrænse for de frivillige indbetalinger. Alle selskaber, også de der ikke har fået acontoopkrævninger, kan foretage frivillige indbetalinger.

Har du foretaget frivillige indbetalinger senest den 20. marts, får du et tillæg på 0,4 %. Betaler du senest den 20. november, skal du derimod betale et tilsvarende tillæg på 0,4%.

Efter den 20. november kan du ikke foretage flere frivillige indbetalinger for året. Eventuelle indbetalinger efter denne dato tilbagebetales automatisk, når selskabet ikke ellers er i restance med ordinære acontoskatterater.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her