Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

CO2 afgift

Ikke kvoteomfattede virksomheder

Momsregistrerede virksomheder, der anvender el, olie, gas, kul og fjernvarme til særlig energitunge industriprocesser, kan få godtgjort en del af CO2-afgiften.

Godtgørelsesprocenten for energispareafgiften på elektricitet er 57,3%. Godtgørelse for CO2-afgiften af brændsler beregnes som et bundfradrag baseret på historiske oplysninger.

Hvis en virksomhed, der ikke er kvoteomfattet, modtager kvoteomfattet varme, dvs. varme fra en kvoteomfattet producent, og anvender denne varme til procesformål, skal der ikke betales CO2-afgift. Det skal fremgå af fakturaen fra varmeleverandøren, at der er tale om kvoteomfattet varme.

Hvis du anvender energien til godtgørelsesberettiget forbrug, kan du få godtgjort en del af CO2-afgiften i samme omfang, som din virksomhed har fradrag for moms på energien. Det betyder, at din virksomhed alene kan fradrage en del af det godtgørelsesberettigede beløb, hvis du alene har delvis momsfradrag på energien.

SKAT kræver, at energiforbruget til både godtgørelsesberettigede og ikke-godtgørelsesberettigede formål fordeles ved hjælp af en måler.

Kvoteomfattede virksomheder

Virksomheder skal ikke betale CO2-afgift af kvoteomfattet varme, der anvendes til procesformål.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her