Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Energiafgifter

Afgift på el

De fleste momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort en del af den statslige afgift på el. Det kan f.eks. være el til belysning, drift af it, ventilation og produktionsanlæg.

Din el-regning består typisk af betaling for selve el-forbruget og de statslige afgifter på el og moms. Momsen kan du trække fra som købsmoms, og udgiften til selve forbruget behandler du som enhver anden omkostning i virksomheden.

De statslige afgifter på el består af en energiafgift, et energisparebidrag, et el-distributionsbidrag og en energispareafgift. Fra 2011 endvidere en tillægsafgift. De godtgøres sådan:

 

Procesformål

Rumvarme,varmt vand, komfortkøling og motorbrændstof

Energiafgift og energisparebidrag

Fuld godtgørelse. Godtgørelsen reduceres dog med 1,6 øre/kWh i 2010.

Ingen godtgørelse

El-distributionsbidrag

75% af eldistributionsbidraget
på 4 øre, dvs. 3 øre pr. kWh kan godtgøres.

Forbrug over 15 mio. kWh årligt fuld godtgørelse

Ingen godtgørelse

Tillægsafgift

Godtgørelsen reduceres med 1,6 øre/kWh i 2011 og 2012

Ingen godtgørelse

Energispareafgift*

Ingen godtgørelse

Ingen godtgørelse

 

* Energispareafgiften på el godtgøres i særlige tilfælde.

De statslige afgifter godtgøres via virksomhedens momsangivelse.

Du kan som hovedregel ikke få godtgjort afgiften på el, du bruger til el-radiatorer, el-vandvarmere eller andre apparater til opvarmning af vand eller rum, f.eks. administrations-, drifts- og lagerlokaler. Helt særlige processer er dog godtgørelsesberettigede. Det samme gælder elektricitet medgået til komfortkøling.

Dog kan du få godtgjort afgiften på el til midlertidige varmebehov, f.eks. en mobil el-radiator.

Du kan heller ikke få godtgjort afgift på el, hvis din virksomhed er:

 • Et advokatfirma
 • Et arkitektfirma
 • Et bureau
 • En forlystelse
 • Et landinspektørfirma
 • En mægler
 • En lysreklameudbyder
 • Et revisionsfirma
 • Et rådgivende ingeniørfirma

Bemærk endvidere, at der gælder særlige fordelagtige regler for virksomhed i form af jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug og pelsdyravl. Og for virksomheder med mineralogiske- og metallurgiske processer, elektrolyse og kemisk reduktion.

Kontakt din lokale afgiftsrådgiver for nærmere oplysninger om disse regler. 

Krav om måling af el-forbrug

Hvis din virksomhed bruger el til både godtgørelsesberettigede og ikke-godtgørelsesberettigede formål (f.eks. både til belysning og el-radiatorer), skal du opdele forbruget.

Det kan du gøre ved at sætte en el-måler op - eller beregne forbruget ud fra:

 • Den fremstillede varme opgjort efter en varmemåler ganget med 1,1 og omregnet til kWh
 • Den installerede effekt ganget med 350 timer pr. måned
 • Den installerede effekt ganget med den målte driftstid

Alternativt kan du betale en særlig kvadratmeterafgift på 10 kr. pr. m2 pr. måned. Kvadratmeterafgiften dækker både energiafgiften og CO2-afgiften.

Har din virksomhed kun et lille forbrug af varmt vand (mindre end 50 GJ), kan forbruget fastsættes på baggrund af et skøn.

Du kan få godtgjort energiafgiften i samme omfang, som din virksomhed har fradrag for moms på elektriciteten. Det betyder, at din virksomhed alene kan fradrage en del af det godtgørelsesberettigede beløb, hvis du alene har delvis momsfradrag på elektriciteten.

Særlige forhold vedr. komfortkøling
Hvis din virksomhed anvender samme køleanlæg til komfortkøling og proceskøling (f.eks. serverrum) er udgangspunktet, at der skal ske måling af energien anvendt til komfortkøling eller proceskøling. Fordeling ved måling i denne situation er ifølge SKAT dog kun muligt i forbindelse med vandbaseret køling. Ved luftbaseret køling er det derfor kun muligt at fordele denne energi ved at anvende m²- reglen på 10 kr./m²/mdr. (året rundt).

Bemærk, at dette kun gælder, når der er tale om fordeling af proceskøling og komfortkøling i forskellige lokaler. Anvendes der køling til proces og komfort i samme lokale, anses hele forbruget for at være anvendt til komfortkøling og dermed ikke godtgørelsesberettiget.

Afgift på olie, gas, kul og fjernvarme

Momsregistrerede virksomheder, der bruger olie, gas, kul eller fjernvarme til særlige industrielle processer, kan i visse tilfælde få godtgjort energiafgiften. SKAT kræver, at energiforbrug til både godtgørelsesberettigede og ikke-godtgørelsesberettigede formål kan adskilles, f.eks. ved hjælp af en måler. Som hovedregel godtgøres afgiften dog ikke af olie, gas, kul eller fjernvarme, der anvendes til opvarmning af rum eller vand. Der er dog godtgørelse for helt særlige processer.

Tilbagebetalingen nedsættes over en årrække med følgende satser:

 

Let proces

Rumvarme, varmt vand, komfortkøling og motorbrændstof

2010

7,8%

0%

2011

7,7%

0%

2012

7,7% *

0%

2013

25,7 % *

0%

* Skatteministeren har i forbindelse med et eftersyn af skattereformen udmeldt, at reglerne vil blive ændret fra 2012 til virksomhedernes fordel.

Du kan få godtgjort energiafgiften i samme omfang, som din virksomhed har fradrag for moms på energien. Det betyder, at din virksomhed alene kan fradrage en del af det godtgørelsesberettigede beløb, hvis du har delvist momsfradrag på energien.

Bemærk at der gælder særlige regler for virksomhed i form af jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug og pelsdyravl.  Og for virksomheder med mineralogiske- og metallurgiske processer, elektrolyse og kemisk reduktion.

Kontakt din lokale afgiftsrådgiver for nærmere oplysninger om disse regler.  

Krav om måling af forbrug af brændsler

Hvis din virksomhed bruger brændsler til både godtgørelsesberettigede og ikke-godtgørelsesberettigede formål (f.eks. både til maskiner og komfortkøling), skal du opdele forbruget ved måling. Alternativet til måling er at betale en afgift på 10 kr. pr. m² pr mdr.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her