Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvad skal jeg betale i lønsumsafgift?

  • Hvor meget du skal betale i lønsumsafgift, herunder hvordan du beregner den, er afhængigt af din virksomheds aktiviteter og dens organisation. Der er fire forskellige metoder (metode 1 til 4) til at beregne lønsumsafgiften.
  • Den mest almindelige metode til beregning af lønsumsafgift er metode 4. Efter denne metode beregner du lønsumsafgiften af din virksomheds konjunkturudligningsgrundlag, hvilket svarer til din virksomheds skattepligtige indkomst (overskud eller underskud af virksomhedens aktiviteter) med visse reguleringer tillagt lønnen til eventuelle ansatte ganget med 3,08%

Eksempel (metode 4)

  • En praktiserende læge (ikke momsregistreret) starter virksomhed den 1. januar 2010 med kalenderåret som regnskabsår. Der er fra starten ansat en medarbejder, hvis løn kvartalsvis udgør 69.000 kr. Der angives 5 gange om året. Én a conto angivelse pr. kvartal af lønsummen, samt én endelig angivelse pr. år af det samlede lønsumsafgiftsgrundlag.
  • Hvert kvartal angiver lægen lønsumsafgift med 3,08% af 69.000 kr. = 2.125 kr. Lønsumsafgiften af årets samlede løn udgør 3,08% af 276.000 kr. = 8.500 kr.
  • Efter udløbet af regnskabsåret kan lægen opgøre sin skattepligtige indkomst, som følger:
           kr.        

Skattepligtige indtægter

1.500.000

Fradragsberettigede driftsudgifter

(500.000)

Skattemæssige afskrivninger

(100.000)

                      

= Konjunkturudligningsgrundlaget

900.000

Renteindtægter

15.000

Udbytteindtægter samt kursgevinster

5.000

Kurstab på fordringer og gæld

(5.000)

Renteudgifter

(65.000)

                      

= Skattepligtig indkomst (overskud)

850.000

                      

 

  • På årsangivelsen angiver lægen lønsumsafgift med 3,08% af 900.000 kr. = 27.720 kr. samt 3,08% af 276.000 kr. = 8.500 kr. Fra dette beløb fradrages på årsangivelsen den lønsumsafgift, der er betalt aconto i året (8.500 kr.). Fradraget skyldes, at lønsumsafgiften kan fratrækkes ved opgørelsen af det skattemæssige resultat, men ikke ved opgørelsen af konjunkturudligningsgrundlaget. I eksemplet skal lægen betale i alt 27.720 kr. i lønsumsafgift for hele året.

Øvrige metoder (metode 1, 2 og 3)

  • Virksomheder i den finansielle sektor beregner lønsumsafgiften af lønnen til de ansatte ganget med 10,5% (metode 2). Satsen for finansielle virksomhed er ændret pr. 1.1.2011 og ændres igen pr. 1.1.2013 og i årene fremover. For foreninger, fonde mv. er lønsumsafgiften lønnen ganget med 5,33% (metode 1). Endelig betaler bladhuse lønsumsafgift med 2,5% af værdien af avissalget (metode 3).
  • Med undtagelse af finansielle virksomheder, der angiver og betaler afgiften hver måned, skal alle andre virksomheder angive og betale afgiften hvert kvartal.
  • Du skal lønsumsafgiftsregistreres hos Erhvervsstyrelsen på det tidspunkt, hvor du regner med, at afgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr. årligt (dvs. inden for en 12 måneders periode).
  • I SKATs vejledning "Lønsumsafgift" kan du læse om, hvordan du opgør lønsumsafgiften i forbindelse med den løbende drift af din virksomhed. Hvis du stadig har spørgsmål til lønsumsafgiftsreglerne, kan du kontakte din sædvanlige moms- og afgiftsrådgiver.
Sidst opdateret: 20-08-2012

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her