Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Skal jeg registreres for lønsumsafgift?

Som hovedregel nej, medmindre dine ydelser er momsfrie. De fleste virksomheder, som sælger momsfrie ydelser, skal registreres og betale lønsumsafgift.

Eksempler:

 • Virksomheder inden for sundhedssektoren, som f.eks. læger, tandlæger og tandteknikere, fysioterapeuter (også fysioterapeuter med lejer/ydernummer), kiropraktorer og andre, der udfører sundhedspleje, herunder private klinikker og sanatorier. Læger, som har momspligtige aktiviteter, skal ikke betale lønsumsafgift vedrørende denne del, og grundlanget skal således alene opgøres vedrørende de lønsumsafgiftspligtige aktiviteter
 • Virksomheder, der udfører persontransport i Danmark, herunder hyrevognmænd og vognmænd, der udfører rutekørsel
 • Virksomheder i den finansielle sektor, som f.eks. banker og sparekasser, kredit- og finansieringsvirksomheder, herunder pensionskasser, investeringsforeninger, kreditforeninger, vekselerere mv., forsikringsvirksomheder og forsikringsmæglere
 • Virksomheder der sælger momsfri undervisning. Undervisning i børnehaveklasser og 1.-10. klasse og fri folkeoplysende virksomhed er dog fritaget for lønsumsafgift
 • Virksomheder der sælger kulturelle ydelser, som f.eks. private museer
 • Bedemænd og begravelsesfirmaer mv.
 • Virksomheder som udgiver og importerer aviser. Kiosker og andre detailhandlere, som sælger aviser, skal dog ikke registreres for lønsumsafgift
 • Virksomheder der leverer varer og ydelser i tæt tilknytning til sport eller fysisk træning. Dog skal virksomheder, der leverer varer og ydelser i tæt tilknytning til amatørsport, ikke betale lønsumsafgift
 • Lotterier, spil mv., f.eks. lotto og totalisatorvirksomheder
 • Virksomheder med "anden økonomisk virksomhed", der mod vederlag leverer ydelser, som ikke er momspligtige

  • Anden økonomisk virksomhed omfatter bl.a. organisationer, fonde og foreninger, selvejende institutioner og loger mv. Det gælder dog kun, hvis der er beskæftiget lønnet arbejdskraft, og organisationen mv. mod kontingent eller lignende vederlag varetager fælles økonomiske, herunder faglige, formål for medlemmerne

 

Hvis din virksomhed skal betale lønsumsafgift, skal du registreres hos Erhvervsstyrelsen.
Er du i tvivl om, hvorvidt du skal registreres og betale lønsumsafgift, bør du kontakte din sædvanlige moms- og afgiftsrådgiver.

Sidst opdateret: 20-08-2012

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her