Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Kundestigen

Kundestigen er en model, som kan bruges i flere sammenhænge. Her illustrerer den en potentiel kundes vej fra emne til kunde. Den vej har du og din virksomhed stor indflydelse på. Hvert trin på stigen repræsenterer et stadie i kundens udvikling, og målet er at føre så mange lønsomme kunder som muligt op på stigens øverste trin.

Totalmarkedet

Her findes alle, der har mulighed for at købe dit produkt. Men ikke alle er lige sandsynlige, så første skridt er at udvælge de grupper i markedet, hvor chancen for at finde interesserede kunder er størst. Har du specialiseret dig i firmarengøring og har et mindre firma i København, skal du måske se bort fra industrivirksomheder i Nordjylland?

Målgruppe

Her findes de målgrupper, som er relevante for dit produkt eller service. Arbejder du på business-to-consumer markedet, er dine målgrupper måske defineret af alder, køn, bopæl eller indkomst. Arbejder du på business-to-business markedet er målgruppen typisk defineret af antal ansatte, branche eller specifikke funktioner i virksomheden som f.eks. de IT-ansvarlige. Næste skridt er at identificere de enkelte personer i din målgruppe. Er de ikke registreret i virksomheden, kan du ofte købe adresser, der matcher din målgruppe, eller samle adresser via annoncering eller adresseløse udsendelser.

Emne

Dine emner er personer fra din målgruppe, som du har adgang til at kommunikere direkte med. Du har navn og adresse, et telefonnummer eller en e-mail adresse. Helst alle tre, men navn og adresse er det vigtigste. Især på business-to-consumer markedet begrænser lovgivningen mulighederne for uopfordret at benytte telefon og e-mail. Målet er nu at kvalificere dine emner ved at afdække hvert enkelt emnes behov mere præcist.

Varmt emne

Når dine emner reagerer på din henvendelse, rykker de endnu et skridt op ad stigen og bliver et varmt emne. Nu kan du begynde eller gennemføre et salg. Du ved, hvem de er, de har vist interesse for dit produkt, og via deres respons har du måske fået flere informationer om deres behov, ønsker eller valgkriterier. Du kan derfor målrette din salgsindsats over for det enkelte emne.

Køber

Når et emne første gang vælger at købe dit produkt, bliver han eller hun en køber. I denne fase er det vigtigt at bekræfte kundernes køb, at følge op på kunderne og sikre sig, at de er tilfredse. Det er også her, du har muligheden for at udvide din relation til køberen. Enten ved at skabe gensalg eller ved at sælge andre produkter. Du kan også tilbyde kunden særlige kundefordele eller services, der gør det mere attraktivt at handle med dig. Derfor er det vigtigt fortsat at samle information om kundens behov, købsmønster og valgkriterier. Husk, det er lettere at sælge dit produkt til kunder, der allerede har købt det, end til helt nye.

Kunde

Når en køber handler med dig igen, har du fået en kunde. At de kommer igen, øger sandsynligheden for, at de fortsat vil handle med dig - og dermed øge vil værdien af kundeforholdet. Derfor handler indsatsen på dette trin især om at øge loyaliteten og fastholde kunden. Uanset hvordan du gør det, er det vigtigt løbende at sikre dig, at tilbud og service fortsat lever op til kundens ønsker og behov.

Læs også

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her