Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Finansiel leasing

Finansiel leasing er en form for langfristede lejemål med en defineret løbetid, der ligger lidt under aktivets forventede levetid. Efter løbetidens udløb overtager leasingselskabet eller leverandøren atter aktivet. Mange leasingkontrakter åbner dog mulighed for, at aftalen kan forlænges til en stærkt reduceret ydelse.

Du er typisk ansvarlig for reparation og vedligeholdelse, og den ydelse, du betaler, er udregnet sådan, at det leasede aktiv er fuldt afbetalt i løbet af basisperioden.

Ved finansiel leasing pådrager du dig den fulde investeringsrisiko, dvs. risikoen for at behovet for aktivet forsvinder, samt risikoen for at anlægget forældes i løbet af kontraktperioden.

Mange aftaler indeholder dog en bestemmelse om, at aftalen kan opsiges, hvis du betaler forskellen mellem udstyrets salgsværdi og den kapitaliserede værdi af de resterende ydelser. Deri ligger dog ikke større fleksibilitet, end hvis du selv ejer aktivet.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her