Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Forsikringer virksomheden kan tegne

Enhver virksomhed er sårbar, hvis uheldet er ude, og du kan forsikre dig mod alle tænkelige problemer og skader. Men det er vigtigt, at du vurderer de risici, der er ved netop dit foretagende. Hvis du kan leve med en specifik risiko, er der ingen grund til at forsikre sig mod den. Læs mere om forsikringer og risikohåndtering her.

Husk, at det gælder om at afdække, hvilke forsikringer du anser for nødvendige - og her afhænger meget af, hvilken slags virksomhed du driver. Der er forskel på, hvilke forsikringer der er nødvendige for hhv. en transport- og en detailvirksomhed.

Her er et lille udpluk af alle de forsikringer, du kan - men ikke skal - tegne for din virksomhed:

Bygningsforsikring

Kan indeholde dækning for brand, indbrud, vand- og stormskade samt påkørselsskade.

Produktansvar

Dækker det ansvar som producent eller sælger pålægges, hvis defekte produkter eller ydelser medfører skade på personer eller ting efter levering.

Erhvervsansvar

I private forsikringer er en ansvarsforsikring normalt en del af indboforsikringen. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet for erhvervsforsikringer.

Her skelner man skarpt mellem to former for ansvarsforsikringer:

  • Almindelig ansvarsforsikring
  • Professionel ansvarsforsikring

1) Den almindelige ansvarsforsikring dækker skader, du forvolder, når du udøver dit erhverv. Hvis du f.eks. er på kundebesøg hos og kommer til at vælte en Ming vase eller hælde kaffe på det fine, lyse gulvtæppe

2) Den professionelle ansvarsforsikring dækker skader, du forvolder som et led i dit erhverv. Revisorer og advokater er eksempelvis forpligtede til at have en forsikring, som dækker kunders tab, hvis deres rådgivning fører til tab eller problemer for klienten, men også andre faggrupper kan pådrage sig et erstatningsansvar:

Mekanikeren kan komme til at ødelægge motoren på en bil ved at justere den forkert, og IT-konsulenten kan være årsag til store tab, hvis han fjumrer med kundens computersystemer. Det kan altså være en god ide at tegne en professionel ansvarsforsikring.

Drifttabsforsikring

Dækker, hvis din omsætning falder som følge af anerkendt skade.

Driftsforsikring

Dækker, hvis arbejdstager eller -giver uagtsomt påfører en kunde tab af omsætning i forbindelse med udførelse af arbejde.

Transportforsikring

Dækker skader og tab af varer i forbindelse med import og eksport. Forsikring af varer under transport mellem køber og sælger er en hel videnskab i sig selv, og der er forskellige muligheder for at fraskrive sig, påtage sig eller dele risikoen.

Udstyrs- maskine- og IT-forsikring

Dækker skader på produktionsmaskiner og IT-anlæg.

Sidst opdateret: 19-11-2015

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her