Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Lovpligtige forsikringer

Når du starter virksomhed, er der nogle forsikringer, du skal tegne:

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig, hvis du har ansatte i din virksomhed. Den sikrer alle ansatte eller deres efterladte erstatning for ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller de forhold, der arbejdes under.

Også skader, der er kan forventes inden for den tilskadekomnes arbejdsområde - det kan for eksempel være rygskader, dækkes af arbejdsskadeforsikringen.

Arbejdsskadeforsikringen dækker dog kun skader, der giver varige mén. Midlertidige skader dækkes af arbejdsgiveren og det offentlige efter reglerne om sygedagpenge m.v.

Som selvstændig kan du også tegne arbejdsskadeforsikring for dig selv og for din ægtefælle, hvis han eller hun er medarbejdende i virksomheden. Det er ikke lovpligtigt, men en rigtig god ide at gøre, så du er forsikret mod ulykker i arbejdstiden.

Erhvervssygdomssikring

Siden 1999 har Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) været obligatorisk for alle private og offentlige arbejdsgivere i Danmark. Denne forsikring dækker og udbetaler erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme og må ikke forveksles med Arbejdsskadeforsikring. Selvstændige kan også tegne denne forsikring for sig selv - men det er ikke lovpligtigt.

Link:

 

Ansvarsforsikring (køretøjer)

Du skal både tegne ansvarsforsikring for indregistrerede og uindregistrerede køretøjer.

Bygningsbrandforsikring

Er vigtig, hvis du ejer de bygninger, hvorfra du driver virksomhed. Den sikrer dig mod brand, lynnedslag og eksplosion. Forsikringen er obligatorisk, hvis der er gæld i ejendommen.
Ud over selve bygningen dækker forsikringen tilbehør, der alene vedrører bygningens drift, f.eks. varmeanlæg, sanitære installationer, el-installationer o.l.

Ansvarsforsikring (rådgivning)

Virksomheder i nogle brancher - eksempelvis juridisk rådgivning og revision - kan have rådgivningsansvar og skal tegne forsikring, der dækker dette ansvar. Forsikringen dækker, hvis virksomheden holdes ansvarlig for rådgivning, der har medført tab for klienten. Hvis du er i tvivl om, hvor vidt det kræves, at du tegner en sådan forsikring, kan du kontakte din brancheorganisation eller dit forsikringsselskab.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her