Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Nye regler og lovændringer i 2010

Vidste du, at dine tilbudsaviser fra marts skal leve op et nyt regelsæt for prismarkedsføring, eller at dine medarbejdere har pligt til sygefraværssamtaler? Vi har tjekket de nye lov- og regelændringer, der påvirker selvstændige i 2010 og bringer nogen af de vigtigste, så du er rustet til det nye år.

Ikke alt er ved det gamle inden for prismarkedsføring, aktiebeskatning, sygefravær, leasing af biler og erhvervsaffald. Bliv opdateret med denne liste af udvalgte nye lov- og regelændringer, der træder i kraft i 2010.

Mere præcise regler om prismarkedsføring

Når du skal udarbejde tilbudsaviser til udsending efter 1. marts, skal du lige huske at sætte dig ind i de nye og mere præcise regler om prismarkedsføring. De gælder nemlig fra 1. marts 2010. Den tidligere vejledning nævnte intet præcist om, hvor længe en førpris skulle have været gældende, før den var så reel, at den kunne bruges som sammenligningspris. Reglen sagde kun, at man måtte bruge besparelsesudsagnet i kortere tid uden dog at definere det nærmere. Nu er der en klar regel om, at førprisen skal have været gældende uafbrudt i fire eller seks uger for henholdsvis dagligvarer og udvalgsvarer.

De besparelser, du annoncerer i marts og april skal altså følge de nye regler, selv om man ofte udarbejder og prissætter tilbuddene måneder i forvejen.

Skattefri gevinster på aktier forsvinder

Det er desværre for sent at købe eller sælge aktier fra beholdningen inden denne regelændring træder i kraft, for det skete allerede da indkomståret 2010 begyndte. Nu er det slut med den gamle regel om, at selskabers gevinster på aktier er skattefrie efter 3 års ejertid. De nye skatteregler for porteføljeaktier (aktier, hvori selskabet har en ejerandel under 10 %, herunder også aktiebaserede investeringsbeviser) bliver nu underlagt følgende:

  • Fuld beskatning af gevinst og fradrag for tab uanset ejertid
  • Beskatning efter lagerprincip
  • Gevinster og tab medregnes direkte i selskabsindkomsten, så tab efter indførelsen af de nye regler ikke længere kun kan modregnes i tilsvarende gevinster.

Pligt til digital indberetning

Når denne lov om digital indberetning træder i kraft, får virksomheder pligt til digital indberetning i forbindelse med anmeldelse af sygefravær og refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven. Der er dog endnu ikke fastsat en dato for, hvornår den nye procedure træder i kraft.
Du kan læse lov om digital indberetning af sygefravær og dagpenge her og i øvrigt holde øje med Personalestyrelsen. De vil informere om, hvornår proceduren sættes i drift, så snart beskæftigelsesministeren har fastsat datoen.

Tal med din syge medarbejder

På sygefraværsområdet sker flere nye ting i det nye år. Ved indgangen af 2010 får du nemlig også pligt til at give dine medarbejdere en sygefraværssamtale ved længere fravær, da der er kommet minimumskrav til dialogen mellem den sygemeldte medarbejder og arbejdsgiveren. Hidtil var det kun medarbejdere i kommuner og regioner, der ved længere sygefravær havde ret til en samtale med nærmeste leder, men de nye regler gælder for alle. Der er samtidig nye regler om fastholdelsesplan og indberetning til kommunen.

Du skal derfor som arbejdsgiver indkalde en sygemeldt lønmodtager til en personlig samtale om, hvordan og hvornår lønmodtageren kan vende tilbage til arbejdet. Samtalen skal afholdes senest 4 uger efter den første sygedag. Har du brug for stof til samtalen, kan du hente inspiration i Arbejdsmarkedsstyrelsens Vejledning om sygefraværssamtaler, hvor du kan læse mere om afholdelse af sygefraværssamtalerne.

Godt nyt for bil-leasere

Hidtil har bilers leasing-kontrakter været svære at komme ud af inden leasingperiodens ophør på typisk tre år. Det kan være hård kost for den, der lige har leaset en bil og ryger i skilsmisse eller af andre grunde oplever et fald i indtjeningen. Men der er ændringer på vej med godt nyt til dig, der overvejer at lease en bil, for nu varsler årsskiftet en ny lov, der giver forbrugerne en måneds opsigelsesvarsel efter 11 måneder, så man kan være ude af kontrakten efter et år.

Reglerne gælder dog kun nye kontrakter indgået i 2010. Har du en allerede en leasingkontrakt på din bil, der er indgået før årsskiftet, kører den derfor desværre videre efter de gamle regler.

Vælg selv din skraldemand til firmaskraldet

Den 1. januar 2010 trådte en række nye regler for organiseringen af affaldssektoren i kraft. For dig som selvstændig kommer det til at betyde, at året vil ændre en del i procedurerne for, hvordan du skal håndtere dit firmaaffald.

De nye affaldsprocedurer er:

  • Du vælger selv, hvem der skal håndtere din virksomheds genanvendelige affald ud fra Affaldsregisteret - en nyudviklet landsdækkende liste over miljøgodkendte affaldsvirksomheder eller indsamlere til at håndtere virksomhedens genanvendelige erhvervsaffald.
  • Alle virksomheder må bruge kommunens genbrugsstation inden for gældende rammer.
  • Du vil blive opkrævet et affaldsgebyr, der tidligere blev opkrævet hos grundejerne. Gebyret bliver opkrævet hos din virksomhed ud fra de oplysninger om virksomheden, der fremgår af CVR-registeret.

Husk i øvrigt, at din virksomhed stadig skal sortere affaldet i overensstemmelse med det gældende erhvervsaffaldsregulativ og kunne dokumentere, hvordan firmaets affald er håndteret. Denne dokumentation skal til enhver tid kunne forelægges for miljøtilsynet.

Det nye, landsdækkende Affaldsregister med listen over miljøgodkendte affaldsvirksomheder er ikke klar endnu. Indtil det er klar, skal virksomhederne benytte de modtageanlæg og transportører, der står på kommunens anvisningsliste. Kontakt din kommune, hvis du er i tvivl.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her