Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Ændringer til selvangivelsen

Du kan få ændret skatteansættelsen, selv om du har afleveret din selvangivelse. Det kan ske, hvis du har nye oplysninger, f.eks. et fradrag du har glemt.

Det kan også ske, hvis skattemyndighederne ændrer din indkomst til et højere beløb. Så kan du få ændret af- og nedskrivningsprocenter, så du f.eks. kan afskrive maksimalt på en bygning. Det kræver, at du sender en anmodning til myndighederne.

Når du fortryder et valg

Hvis du i indkomståret har foretaget nogle dispositioner i virksomheden, som du fortryder, kan du under særlige omstændigheder få ændret skatteansættelsen.

Kravet er, at du kan dokumentere, at dispositionerne har utilsigtede skattemæssige virkninger for dig. Samtidig må du ikke på det tidspunkt, hvor du afleverede selvangivelsen, have kunnet forudse konsekvenserne. Endvidere må den disposition, du har foretaget, ikke have haft virkning over for andre.
Et eksempel: Skattemyndighederne mener i modsætning til dig, at en bil placeret inden for virksomhedsordningen udelukkende er brugt privat. Det betyder, at du skal beskattes af værdien af fri bil. Det er økonomisk ikke smart for dig - det kan bedre betale sig at have bilen uden for og så få en eventuel skattefri godtgørelse for erhvervsmæssigt kørte kilometer.

I det tilfælde vil du kunne ændre dit oprindelige valg, så bilen bliver placeret uden for virksomhedsordningen.

Du skal anmode myndighederne om ændringer senest seks måneder efter, at du har modtaget årsopgørelsen. Du kan ikke både anmode om ændringer og klage over årsopgørelsen. Hvis din klage bliver afvist, kan du dog derefter anmode om ændringer.

Hvis du overskrider fristen

Hvis du ikke afleverer selvangivelsen til tiden, får du et tillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst 5.000 kr. i alt.

Hvis din skattepligtige indkomst ikke overstiger bundfradraget for mellemskatten, er tillægget på 100 kr. pr. dag, dog højst 2.000 kr. i alt.

Sker der siden ændringer i din personlige indkomst, reguleres tillægget tilsvarende.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her