Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Krav til årsregnskabet

Du har pligt til at udarbejde et regnskab, der viser alle de økonomiske aktiviteter i dit firma i løbet af året. SKAT skal kunne se, hvordan overskuddet i dit firma er blevet beregnet, og du skal løbende føre regnskab over alle indtægter og udgifter i din virksomhed.

Årsregnskabet skal bestå af en resultatopgørelse, en balance og noter. I resultatopgørelsen viser du virksomhedens indtægter og udgifter og et eventuelt over- eller underskud. Din løn er dit overskud, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, og det er lønnen, du så skal betale skat af.

Balancen viser værdien af det, som virksomheden ejer, og det den skylder væk på det tidspunkt, hvor opgørelsen finder sted. Egenkapitalen er forskellen på det, virksomheden ejer (aktiver) og virksomhedens gæld (passiver).

Når du laver årsregnskabet, skal du skrive en liste over tilgodehavender, gæld, varelager og igangværende arbejde, og du skal redegøre for bevægelser i egenkapitalen og for omfanget af pantsætninger.

Du skal kunne dokumentere dine indtægter og udgifter med bilag, og du skal løbende føre regnskab. Bilagene skal du gemme i fem år.

Virksomhedens årsrapport med årsregnskab skal du sende til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her