Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Krav til regnskabet

Hvis du sørger for at holde din private økonomi adskilt fra din virksomheds økonomi, kan du vælge at anvende virksomhedsordningen. Fordelen er, at du kan opspare overskud og af dette overskud kun betaler en foreløbig virksomhedsskat på 25%. Først når du vælger at hæve et beløb af det opsparede overskud, betaler du den resterende del af skatten op til din sædvanlige skatteprocent for personlig indkomst.

Når du vælger at anvende virksomhedsordningen, har du også mulighed for at udligne dine indkomster over årene, så du ikke i nogle år har en meget høj personlig indkomst og i andre år en meget lav indkomst.

En erhvervsmæssig virksomhed

Det er vigtigt, at du er sikker på, at skattemyndighederne vil anerkende virksomheden som erhvervsmæssig og ikke en hobby. Myndighederne kan kræve, at du fremlægger budgetter eller på anden måde viser, at din virksomhed på sigt vil være rentabel, og at du driver den for at få overskud. Hvis du ikke kan dokumentere det, vil du som udgangspunkt ikke kunne få fradrag for dine udgifter. Får du overskud i en hobby-virksomhed, kan du modregne udgifterne. Dog vil du aldrig kunne få fradrag for et tab. Har du efter fradrag af udgifter fortsat overskud, bliver det beskattet som personlig indkomst.

Bogføring

Det er et krav, at du opbygger bogføringen sådan, at skattemyndighederne kan følge alle posteringer til regnskabet, de skattemæssige opgørelser og selvangivelsen. Køber du f.eks. en printerpatron, kan den posteres i din kassekladde under f.eks. kontorartikler, som igen kan være en post i årsregnskabet.

Hvis du eller skattemyndighederne ændrer et godkendt regnskab pga. nye posteringer, skal regnskabet og kassekladden opdateres med disse nye posteringer. Det skal altså altid være muligt at spore en postering gennem bogføringen.

Følger du ikke kravene, kan myndighederne afvise dit regnskab og din personlige selvangivelse. Sker det, kan det i yderste konsekvens betyde en skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her