Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Måder at etablere sin virksomhed på

At stifte et selskab kræver en del forberedende overvejelser, der er nødvendige for at opnå en optimal selskabsform for den specifikke virksomhed. Nedenstående giver en kort oversigt over en del af de forskellige typer selskaber, der kan drives i Danmark. Det anbefales, at du kontakter en rådgiver, inden du træffer det endelige valg, da der er afgørende forskelle på hæftelsesforhold og beskatningsordninger ved de forskellige selskabsformer.

Tilsvarende er stiftelsesprocedurer forskellige, alt efter hvilken selskabsform der vælges.

Overordnet tales der i selskabsretten om kapitalselskaber og personselskaber.

For at stifte kapitalselskaberne (A/S, ApS og fonde) kræver det en minimumsindbetaling. Samtidig begrænses deltagernes risiko til det kapitalindskud, de har stillet med. Ved "etablering" af personselskaberne stilles der intet kapitalkrav. Til gengæld er der en personlig hæftelse, hvilket vil sige, at deltagerne hæfter med hele deres formue.

Selskaber (aktie- eller anpartsselskaber)

Beskatningen foregår som dobbeltbeskatning, hvor selskabet beskattes med 25%, hvorefter aktionæren yderligere beskattes med 28%/42% som aktieudbytte.

Banker og andre større kreditorer stiller ofte krav om personlig kaution fra deltagerne til sikkerhed udover kapitalkravets størrelse. Den juridiske ansvarsfrihed ved disse kapitalselskaber kan derfor i mange tilfælde siges ikke at eksistere.

Hvis du ejer flere selskaber, der danner en koncern, er der krav om sambeskatning, det vil sige en fælles opgørelse af skattebetaling for koncernens selskaber.

I/S - interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder:

Lovgrundlaget er Erhvervsvirksomhedsloven.

Deltagerne/ejeren hæfter personligt, solidarisk og principalt. Det betyder, at interessenterne eller ejeren hæfter med hele deres/sin formue, en for alle og alle for en, og kan kræves pengene, så snart en kreditor ikke får sin betaling.

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du vælge mellem tre regelsæt for skatteberegning. Du kan blive beskattet efter:

  • De almindelige skatteregler for personer
  • Reglerne om kapitalafkastordningen
  • Reglerne om virksomhedsordningen

Når indkomsten ved selvstændig erhvervsvirksomhed er gjort op, beregnes skatten efter et af de tre regelsæt for skatteberegning.

Beslutningen om, hvilken ordning du vil bruge, træffer du selv for hvert indkomstår for sig. Du skal først tage stilling, når du sender selvangivelsen ind. Men hvis du vil have mulighed for at vælge virksomhedsordningen, skal du allerede ved begyndelsen af året have din private økonomi og virksomhedens økonomi adskilt.

Efter de almindelige skatteregler for personer beskattes årets skattepligtige overskud fra virksomheden fuldt ud i indtjeningsåret med op til ca. 56%, afhængig af de øvrige indkomstforhold.

Ved at bruge virksomhedsordningen kan du sprede beskatningen over flere år ved at spare op i din virksomhed og kun betale 25% i acontoskat i indtjeningsåret. Herudover får du fradrag i den personlige indkomst for alle erhvervsmæssige renteudgifter.

Det kan have stor betydning for din samlede betaling af skat og AM-bidrag over tid, at du bruger virksomhedsordningen. Om det er en fordel at bruge virksomhedsordningen afhænger af dine samlede indkomstforhold.

Reglerne er meget komplicerede, og det kan være svært at beregne de økonomiske konsekvenser af at bruge virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Det er derfor nødvendigt at rådføre dig med en revisor om det.

Efter kapitalafkastordningen kan beskatningen også spredes over flere år, men ordningen kræver større binding af likviditet, hvorfor virksomhedsordningen oftest bruges i stedet for.

K/S - kommanditselskaber:

Lovgrundlaget er Erhvervsvirksomhedsloven.

Selskabsformen giver mulighed for, at en eller flere af selskabsdeltagerne, der ikke ønsker at indgå i den daglige drift, kan begrænse deres ansvar. Disse kaldes kommanditister og hæfter alene med den indskudte kapital eller tegnede andel.

De øvrige selskabsdeltagere, komplementarerne, hæfter derimod som interessenterne, personligt, solidarisk og principalt.

Beskatningen foretages kun hos deltagerne med deres personlige skatteprocent. Dog alene med 25% af indestående overskud i virksomheden, hvis Virksomhedsskatteloven anvendes.

Valg af selskabsform:

Der findes flere selskabsformer - fonde, partnerselskaber, S.M.B.A., partsselskaber, partrederier mv. Hvis det evt. kan være relevant at drive virksomheden i en af disse former, anbefales det at søge særlig rådgivning.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her