Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvad myndighederne lægger vægt på

I praksis har myndighederne lagt vægt på:

 • Om der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud (er rentabel)
 • Om virksomhedens underskud er forbigående, f.eks. indkøringsvanskeligheder, eller om virksomheden forudsætter, at du har stabile indtægter fra anden side for at dække et underskud?
 • Om der forud for virksomhedens start har været foretaget undersøgelse af lønsomheden/udsigterne til rentabel drift, herunder om der har været lagt budgetter mv.
 • Om virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet
 • Om du har særlige faglige forudsætninger for at drive virksomheden, og om virksomheden har en naturlig sammenhæng med dine eventuelle øvrige indtægtsgivende erhverv
 • Om der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden
 • Om du har været afskåret fra at bruge virksomhedens aktiver til privat brug
 • Om virksomhedens omfang/varighed er af en vis størrelse
 • Om driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den slags
 • Om virksomheden lever op til den erhvervsmæssige standard, der er gældende for erhvervet
 • Om virksomheden i givet fald kunne sælges til tredjemand. Har den trods underskud en poten­tiel indtjeningsværdi, eller kan den slet ikke tænkes drevet løsrevet fra den ejendom, person eller det regi, hvor den hidtil har været drevet?

Ingen af kriterierne er i sig selv afgørende. Der er tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Virksomheden vil ikke nødvendigvis blive betragtet som en hobbyvirksomhed, fordi den giver underskud de første år. På samme måde vil en virksomhed, der giver overskud i starten men senere får under­skud, heller ikke automatisk blive omkvalificeret til en hobbyvirksomhed alene af den grund.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her