Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Salgsmoms og købsmoms

Salgsmoms

Du skal lægge 25% moms (salgsmoms) oven i prisen på stort set alle varer og ydelser, du sælger her i landet, hvis din virksomhed er momsregistreret i Danmark.

Hvis du for eksempel tager 1.000 kr. ekskl. moms for at skifte en rude hos din kunde, så skal kunden betale 1.250 kr. inkl. moms:

Ydelse (eller vare):        1.000 kr.
+ 25% moms:                   250 kr.
Kundens pris:                1.250 kr.

De 250 kr. skal du så senere indbetale til SKAT.

Når du sælger varer og ydelser, skal salgsprisen derfor være inkl. 25% moms. Salgsmomsen er med andre ord den moms, du opkræver hos kunden, når du sælger varer og ydelser.

Købsmoms

På så godt som alle varer og ydelser, som du køber hos dine leverandører her i landet, betaler du 25% moms (købsmoms). Når du er momsregistreret, får du fradrag for købsmomsen, og derved kommer du kun til at betale moms af forskellen mellem dit salg og dit køb (merværdien).

I eksemplet kan du se, at den nettomoms, du betaler, svarer til 25% af din fortjeneste - altså til forskellen mellem din salgsmoms og din købsmoms, dvs. 7.500 kr.

For at finde ud af, hvilket beløb du skal indbetale til SKAT, trækker du købsmomsen fra salgsmomsen. Du skal altså trække de 17.500 kr., som du selv har lagt ud ved købet af varer/ydelser, fra de 25.000 kr., som du lagde oven i prisen.

De 7.500 kr., som er forskellen (nettomoms eller momstilsvaret), indbetaler du til SKAT via den tilsendte momsangivelse eller via indberetning til SKATs TastSelv Erhverv.  

Eksempel

Du sælger varer/ydelser for

100.000 kr. + salgsmoms 25.000 kr.

Du har købt varer/ydelser for

 70.000 kr. + købsmoms 17.500 kr.

Din fortjeneste er

 30.000 kr. + moms kr. 7.500

Selve udfyldelsen af momsangivelsen mv. kan du læse mere om i SKATs vejledning Moms - fakturering og regnskab.

Sidst opdateret: 06-09-2016

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her