Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvad kan jeg få momsfradrag for?

Når du er blevet momsregistreret, har du ret til at fratrække moms af varer eller ydelser, som du har indkøbt til brug for din virksomhed. Du må kun fratrække moms af indkøbene, hvis du har modtaget en faktura med moms fra din leverandør.

Hvis du køber varer og ydelser, som du bruger til både momspligtige formål og momsfrie formål i din virksomhed, beregnes momsfradraget efter nogle særlige regler (delvis fradragsret for købsmoms). Du kan læse mere om disse regler i SKATs vejledning "Moms - fakturering og regnskab".

Dét får jeg momsfradrag for

Du får f.eks. momsfradrag for:

 • Varer du køber til videresalg eller udlejning
 • Ydelser og varer du bruger i forbindelse med dine momspligtige ydelser
 • Materialer til fremstilling af varer
 • Emballage, f.eks. plastic, sække og kasser
 • Varetransport, f.eks. fragt
 • Køb og udgifter til reparation og vedligeholdelse af driftsmidler, f.eks. maskiner, værktøj, inventar i fabrik, butik eller kontor
 • Opførelse og udgifter til reparation og vedligeholdelse af bygninger og anden fast ejendom til brug for virksomheden
 • Annoncer
 • Arbejdstøj og uniformer der tilhører virksomheden, og som personalet bruger under arbejdet
 • Mobiltelefon, når telefonen kan anses for et driftsmiddel, der vedrører virksomhedens salg af varer og momspligtige ydelser
 • Fastnettelefon
 • Blade, fagblade, faglitteratur, personale- og kundeblade, herunder tidsskrifter. Ugeblade og tidsskrifter der lægges frem i virksomheden som led i kundeservice
 • Blomster til udsmykning af f.eks. restauranter og frisørsaloner
 • Brandslukningsudstyr
 • Brændsel, el, gas og vand til virksomheden
 • Håndbøger, der indeholder tekniske/faglige redegørelser samt en omtale af virksomhedens produkter
 • Reklameartikler og reklametryksager
 • Rengøring
 • Sikkerhedsudstyr
 • Tryksager og kontorartikler
 • For hvidpladebiler: Øresundsbroen, men ikke Storebæltsbroen
 • For gulpladebiler: Begge broer

Du kan desuden fradrage momsen af udgifter til etablering af din virksomhed. Det kan f.eks. være udgifter til advokat, revisor, markedsundersøgelser, udstyr, telefon, reklame osv. - forudsat, at du er momsregistreret på det tidspunkt, du køber varerne/bruger ydelserne.

Du kan også fradrage momsen af håndværkerudgifter, som vedrører bygninger eller lokaler, du bruger i din momspligtige virksomhed. Det gælder såvel egne som lejede bygninger/lokaler. Hvis du lejer lokaler til virksomhedens brug, og udlejer opkræver moms af huslejen, har du lov til at fradrage momsen af huslejen. Hvis der ikke er moms på huslejefakturaen, betyder det, at udlejer ikke er momsregistreret.

Du har delvist fradrag for udgifter, der vedrører både dit privatforbrug og din virksomhed. Hvis du bruger dit indkøb til både momspligtige og private formål, kan du medregne den andel af købsmomsen, som efter dit bedste skøn vedrører din momspligtige virksomhed. Det gælder eksempelvis indkøb af brændsel, el, gas, vand og telefon.

Når SKAT vurderer, om den skønsmæssige fordeling af momsen på virksomheden og på privatforbruget er rimelig, lægger man normalt den fordeling til grund, som kan godkendes ved skatteberegningen.

Dét får jeg ikke momsfradrag for

Du kan ikke trække momsen fra i disse tilfælde:

 • Udgifter der kun vedrører dig som privatperson (privatforbrug) - f.eks. varer du forbruger privat, eller lokaler du benytter som bolig.
 • Driftsmidler du har købt privat, og som du ved opstart/etablering skyder ind i din virksomhed.
 • Hvis du har købt varer til brug i din virksomhed og senere bruger (udtager) de pågældende varer mv. til private formål, skal du betale moms af dem (af indkøbs- eller fremstillingsprisen). Det gælder f.eks.:
 • Varer og ydelser du udtager til privat brug 
 • Varer og ydelser du udtager til personalets private brug eller til repræsentation, gaver o.l.
 • Varer og ydelser som du bruger til formål, som ikke vedrører dit momspligtige salg mv.

Hvis forbruget ikke fremgår af regnskabet, vil SKAT bruge et standardbeløb eller et skøn til at beregne momsen.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her