Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvordan registrerer jeg min virksomhed?

Når du starter momspligtig og/eller lønsumsafgiftspligtig virksomhed, skal du give en række oplysninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor du bliver registreret. Registreringen er gratis. Fra registreringstidspunktet skal du opkræve og afregne moms og afgifter til SKAT. SKAT har ansvaret for indberetninger, opkrævninger og spørgsmål om skat, moms, afgifter og told.

Virk.dk finder du de relevante blanketter. Du finder også de blanketter, du skal bruge ved ændringer eller ophør af virksomheden. Du har mulighed for at indsende blanketterne elektronisk ved at anvende Digital signatur/Nem Id.

Har du ikke Digital Signatur/Nem Id skal du udfylde og printe blanketterne på Virk.dk. Registreringsblanketten (Startblanketten) skal indsende sammen med eventuelle bilag til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Postboks 600, 0900 København C.

Hvis du senere har oplysninger om ændringer eller ophør (Ændringsblanketten eller Ophørsblanketten), skal du sende dem til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Postboks 610, 0900 København C.

Du skal altid sende din registreringsblanket for moms og/eller afgifter senest 8 dage før, du starter virksomheden.

Delregistrering

Selv om din virksomhed består af flere afdelinger, filialer eller forretninger, vil de blive registreret som én virksomhed, medmindre du selv beder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at få dem registreret hver for sig (delregistreret). Det kan f.eks. være relevant, hvis du fører særskilt regnskab for hver af dem.

Fællesregistrering

Flere uafhængige virksomheder, som udelukkende driver momspligtig virksomhed i Danmark, kan efter ansøgning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på visse betingelser blive registeret under ét (fællesregistreret).

En fællesregistrering indebærer, at virksomhederne afregner til SKAT på ét fælles nummer. Efter fællesregistrering vil virksomhederne hæfte solidarisk for betaling af moms mv.

Registreringsbevis og CVR-nummer

Når du er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtager du din virksomheds CVR-nummer og registreringsbevis.

På registreringsbeviset kan du se, hvad du er registreret for, og hvad din virksomheds SE/CVR-nummer er. Du kan også se, hvor tit (månedligt/kvartalsvist/halvårligt) du skal afregne moms mv. Endelig vil navn, adresse og telefonnummer på det skattecenter, du er tilknyttet, fremgå af registreringsbeviset.

SE/CVR-nummeret, som er 8-cifret, skal du bl.a. bruge, når du henvender dig til SKAT. Leverandører kan også spørge efter dit CVR-nummer, ligesom du skal huske at skrive nummeret på dine fakturaer.

Sidst opdateret: 05-10-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her