Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvad er ideen med et holdingselskab?

Et holdingselskab er groft sagt et selskab, der ikke laver andet end at eje kapitalandele i et eller flere andre selskaber.

Der kan være store fordele ved at have et holdingselskab, hvis man i forvejen ejer aktier/ anparter i et selskab personligt. Særligt hvis man er i god tid og vil generationsskifte eller senere sælge uden personligt at blive beskattet.

Et holdingselskab kan modtage skattefrit udbytte fra sine datterselskaber, når holdingselskabet ejer mindst 10 pct. af kapitalen i datterselskabet. Dermed kan kapitalen i datterselskabet udloddes til  holdingselskabet og minimeres til det, som er forretningsmæssigt fornuftigt og nødvendigt. Dermed kan det gøres billigere at købe for en søn eller en kompagnon eller en helt tredje part.

Samtidig sikrer man, at risikoen for at miste den investerede kapital begrænses mest muligt, idet kreditorer i driftsselskabet ikke kan rette krav mod holdingselskabet. Når kapitalen på lovlig vis har forladt driftsselskabet som udbytte til holdingselskabet, er den derfor beskyttet mod driftsselskabets kreditorer.

Når man sælger et driftsselskab, skal man betale for avancen på kapitalandelene, hvis man altså ejer det personligt. Sælger man derimod et datterselskab ejet af et holdingselskab, er salget skattefrit.

Når der hæves udbytte i holdingselskabet betales 27-42 pct. i skat. I 2012 beskattes de første 48.300 kr. af udbyttet som aktieindkomst med en skattesats på 27 pct., mens resterende udbytte beskattes med 42 pct. Udnytter en ægtefælle ikke sit bundfradrag på 48.300 kr. helt eller delvist, kan den anden ægtefælle udnytte dette.

Det koster omkring 4-10.000 kr. at oprette et holdingselskab alt afhængig af, om etableringen af holdingselskabet sker i forbindelse med stiftelse af driftsselskabet eller senere ved en (skattefri) aktieombytning. Prisen afhænger også af, hvilken rådgivning du får med, og om der skal være flere om at eje datterselskabet osv.

Det anbefales at søge rådgivning hos revisor eller advokat i forbindelse med stiftelse af et holdingselskab.

Sidst opdateret: 21-02-2012

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her