Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

SKAT: Virksomhed eller en hobby

ideopreti gang

Du kan trække dine omkostninger fra, hvis skattemyndighederne betragter din virksomhed som erhvervsmæssig. Vurderingen bliver foretaget i hvert konkret tilfælde, derfor er det vigtigt, at du gør så meget som muligt for at sandsynliggøre, at du driver virksomheden for at opnå et overskud. Et budget og en virksomhedsplan er centralt i denne vurdering.

Er virksomhedens primære mål ikke overskud, men mere et udslag af din personlige interesse, vil myndighederne anse din virksomhed som en hobby.

Hvad myndighederne lægger vægt på

I praksis har myndighederne lagt vægt på:

 • Om der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud (er rentabel)
 • Om virksomhedens underskud er forbigående. Der kan f.eks. være indkøringsvanskeligheder eller det faktum, at virksomheden forudsætter, at du har stabile indtægter fra anden side?
 • Om der forud for virksomhedens start har været foretaget undersøgelse af lønsomheden/udsigterne til rentabel drift, herunder om der har været lagt budgetter m.v.
 • Om virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet
 • Om du har særlige faglige forudsætninger for at drive virksomheden, og om virksomheden har en naturlig sammenhæng med dine eventuelle øvrige indtægtsgivende erhverv
 • Om der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden
 • Om du har været afskåret fra at bruge virksomhedens aktiver til privat brug
 • Om virksomhedens omfang/varighed er af en vis størrelse
 • Om driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den slags
 • Om virksomheden lever op til den erhvervsmæssige standard, der er gældende for erhvervet
 • Om virksomheden i givet fald kunne sælges til tredjemand. Har den trods underskud en poten¬tiel indtjeningsværdi, eller kan den slet ikke tænkes drevet løsrevet fra den ejendom, person eller det regi, hvor den hidtil har været drevet?

Ingen af kriterierne er i sig selv afgørende. Den endelige vurdering afhænger bl.a. af, hvilken type virksomhed der er tale om. At virksomheden er rentabel er den grund, der har givet udsla¬get i de fleste afgørelser.

Det er altså ikke i sig selv et kriterium for at vurdere den som hobby, at virksomheden forventes at give underskud de første år. På samme måde vil en virksomhed, der senere oplever under¬skud, heller ikke blive omkvalificeret til hobby alene af den grund.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her