Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Interessentskab - I/S

ideopreti gang

Et interessentskab er en virksomhed, hvor alle deltagerne hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning for virksomhedens forpligtelser.

Kapitalkrav

Der er ingen kapitalkrav til interessentskaber.

Når man stifter et interessentskab, aftaler man ejerforholdet. Hvis man ikke har aftalt andet, så formodes det, at deltagerne har lige store ejerandele.

Indskud kan være lån eller aftalt kapitalindskud, der svarer til ejerandele. Indskud i interessentskabet behøver ikke at være i kontanter, men kan også være i andre værdier, for eksempel biler, maskiner, virksomheder, værdipapirer eller lignende.

Hæftelse

At du hæfter personligt betyder, at du og de andre interessenter hæfter med alt, hvad I ejer og kommer til at eje.
Dine egne, private kreditorer kan kun rejse krav i din private formue og i den andel, du selv ejer af interessentskabet.
Solidarisk hæftelse

At man hæfter solidarisk betyder, at hver enkelt af interessenterne hæfter for al den gæld, som interessentskabet har. Også for de gældsforpligtelser som de øvrige interessenter ellers skulle have betalt.

Registrering

Interessentskaber skal som regel ikke registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Interessentskabskontrakt

Det er vigtigt at få sagkyndig bistand hos en advokat til en interessentskabskontrakt, hvor du og de andre interessenter tager højde for alle de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med etablering, drift og ophør af et interessentskab.

Skat

Hver enkelt interessent er skattemæssigt stillet, som om interessenten drev en personlig ejet virksomhed. Det betyder, at hæver du mindre, end du tjener, bliver det beløb, som du lader blive stående i interessentskabet alene beskattet med 25 %, hvis virksomhedsskatteordningen anvendes. Det er den samme skatteprocent som i et ApS.

Sidst opdateret: 05-10-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her