Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Banker

ideopreti gang

Kassekredit og banklån er de mest anvendte former for supplerende finansiering. "Supplerende" fordi bankfinansiering sjældent står alene. Hvis du selv har skaffet en del af finansieringen og har en solid forretningsplan, kan du måske låne pengene af en bank. En bank vil vurdere, om du er risikoen værd. Typisk vil de stille krav til dig om, at du:

 • Præsenterer en troværdig og profitabel forretningsplan
 • Dokumenterer at du og dit team kan løfte opgaven
 • Stiller sikkerhed for de penge du låner - enten dine forretningsmæssige eller personlige aktiver
 • Selv investerer penge i forretningen

Mange virksomheder bruger kassekreditten til kortsigtede behov og lån til at finansiere større køb som for eksempel produktionsudstyr. Hvis din virksomhed har betydelige udsving i pengestrømmene er det vigtigt, at din bank får klar besked.

Inden du går ind til banken, kan du ligeså godt forberede dig på, at du vil blive mødt med et afgørende spørgsmål: Hvad har du at stille som sikkerhed, og er du villig til at investere personligt?

Når det er sagt, skal du være opmærksom på, at alt står til forhandling. Bankens udlånsrente er ikke mejslet i granit, selvom den ofte forsøger at give udtryk for det. Det faktuelle i udlånsrenten er baseret på den risikoprofil, du repræsenterer for banken. Det er dig som menneske, banken investerer i. Er du åben og ærlig og har en god historik, vil din risikoprofil alt andet lige se meget bedre ud.

Når du har forhandlet med flere banker, er det imidlertid en god ide at placere dit låneengagement ét sted. Det er billigere at låne et sted, fordi banken kan overskue hele din risikoprofil. Hvis du har to bankforbindelser og det i en periode går dårligt, kan du også risikere, at bankerne lurerpasser på hinanden og ikke kommer til undsætning.
Vær opmærksom på, at uanset hvilken type bankfinansiering du vælger, vil du udover renter også skulle betale gebyrer.

Mange mindre virksomheder vælger kassekredit til at håndtere kortsigtede udgifter, mens banklån oftere benyttes til langsigtede investeringer.

Lånemetode 

 Fordele

Ulemper 

Kassekredit 

 • En fleksibel måde at håndtere finansieringsbehov på daglig basis
 • Renter betales kun på den del af beløbet, der benyttes
 • Højere rentesats end et lån
 • Efterlader ingen reserve, hvis den er trukket i bund
 • Bank kan bede dig om tilbagebetaling med kort varsel

Lån 

 • Du kan skræddersy lånebetingelserne til dit behov
 • Lettere at budgettere afbetalingerne
 • Ingen fleksibilitet. Du kan risikere at betale renter på penge, du ikke bruger
 • Faste betalinger dræner likviditeten
 • Større krav til at du stiller sikkerhed


Få altid råd fra din revisor, inden du underskriver låneaftaler med banken, så du bedst muligt sikrer dig, at lånet stemmer overens med virksomhedens behov.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her