Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Find virksomhedens styrker og svagheder med SWOT-analysen

ideopreti gang

Du kan få et overblik over din virksomheds strategiske situation med SWOT-analysen, fordi den sætter fokus på både interne og eksterne forhold i din virksomhed. Analysen ser nærmere på virksomhedens styrker og svagheder (Strengths og Weaknesses) - de interne forhold, og på muligheder og trusler/barrierer (Opportunities og Threats) - de eksterne forhold.

SWOT-analysen tegner et øjebliksbillede af din virksomhed, og den viser, hvordan din virksomhed klarer sig i konkurrence med andre virksomheder.

 • Styrker (S) - i virksomheden
  Styrker er det, I er gode til i virksomheden.
  Det er de ting, der giver virksomheden gennemslagskraft.
  Det kan være, at din virksomhed har et godt kendskab til markedet, viden på kerneområder, et godt brand, loyale kunder, gode samarbejdspartnere, ny teknologi, unik markedsføring, osv.
 • Svagheder (W) - i virksomheden
  Svagheder kan være kompetencer, din virksomhed ikke har, eller ting I gør dårligt i forhold til konkurrenterne.
  Det kan være hurtig personaleudskiftning, manglende viden på kerneområder, dårlig likviditet, dårlig branding, forældet teknologi, manglende markedsføring, osv.
 • Muligheder (O) - i omgivelserne
  Jeres muligheder på markedet kan være mange eller få.
  Det kan for eksempel skyldes, at I har fået nye kunder, nye markedstrends, lovændringer, konkurrenterne har dårlig økonomi, ny teknologi, adgange til nye markeder, osv.
 • Trusler (T) - i omgivelserne
  Trusler er faktorer i omgivelserne, der truer din virksomheds forretningsmuligheder.
  Det kan være, at dine konkurrenter foretager opkøb, en ny konkurrencesituation, kunder flytter/lukker, nye trends, ny teknologi, nye konkurrenter, lav vækst i markedet, osv.

SWOT-analysen giver dig et overblik over, hvor din virksomhed står lige nu. Du kan derfor bruge analysen på et overordnet strategisk niveau til at evaluere din virksomhed. Dine konklusioner kan du bruge, når du laver din marketingplan - de kan danne baggrund for beslutninger om, hvilke markedsføringsaktiviteter virksomheden vil gennemføre. Analysen kan også bruges på brancheniveau, produktniveau eller afdelingsniveau. 

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her