Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Implementer din marketingplan

ideopreti gang

Din marketingplan skal ikke bare fortælle om de ting, du gerne vil opnå. Den skal også forklare, hvordan og hvornår du vil få dem til at ske.

Lav et tidsskema over de opgaver, der skal udføres og hvornår. Uden et skema kan du alt for let hænge fast i de daglige rutineopgaver.

Det skal også fremgå, hvilke ressourcer du har brug for. Har du penge nok? Har du nok sælgere ansat til at sørge for, at du når dine salgsmål?

Planen skal også indeholde et udførligt budget. Har du begrænsede økonomiske ressourcer og dermed brug for yderligere finansiering, skal det fremgå. Dine forventede udgifter til markedsføring skal hænge sammen med det forventede salg.

Kontroller, at du når dine mål

Det skal fremgå af din plan, hvordan aktiviteterne skal sættes i gang, måles og kontrolleres. Du har brug for én, som tager ansvaret for, at tingene bliver gjort i rette tid. Når du kommer bagud i planen eller overskrider budgettet, skal du være klar til at handle. Fra tid til anden er det en god ide at tage et skridt tilbage og se det hele "lidt udefra". Fungerer planen? Hvad er der gået galt, og hvad kan du lære af det? Hvordan kan du bruge den viden til at lave en endnu bedre plan for fremtiden?

Lær af dine resultater

Det er vigtigt at evaluere markedsføringsaktiviteterne. Hvad virkede/hvad virkede ikke, hvilken effekt havde de forskellige tiltag? Selvom du løbende har evalueret dine kampagner, så er det stadig vigtigt at få et samlet overblik over alle data, så de kan blive vurderet, og du eventuelt kan ændre noget.
Status på din markedsføring

Du kan bruge Forbedringshjulet (PDCA-hjulet) som støtte, når du skal evaluere din markedsføringsindsats og forbedre den. PDCA står for:

  • Plan: Planlæg en aktivitet (f.eks. en markedsføringsplan)
  • Do: Gennemfør markedsføringsplanen - udførelse og implementering
  • Check: Lær af markedsføringsplanen - evaluering/måling og vurdering af resultater
  • Action: Korriger - opfølgning og ændringer


Marketingplanen skal opdateres

Din marketingplan er ikke "bare" et opstartsværktøj. Den skal opdateres jævnligt. Hvordan vil du trænge igennem til nye kunder og samtidig holde på dem, du eventuelt har i forvejen? - Du er nødt til hele tiden at revidere og forbedre din forretning for at forblive konkurrencedygtig.

Har du disse ting på plads, er næste skridt at komme i gang!

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her