Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Når du ansætter personale

ideopreti gang

Du forpligter dig skattemæssigt, når du ansætter personale. Du skal indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, ligesom du som arbejdsgiver skal betale et mindre beløb i sociale bidrag. Der kan også være andre forpligtelser i ansættelsesaftalen.

Du skal vurdere, om en medarbejder er ansat eller honorarmodtager (selvstændig med opgaver i din virksomhed). Myndighederne kan omkvalificere din vurdering.

I de fleste tilfælde er der ikke tvivl. Hvis medarbejderen møder hver morgen hos dig, udfører arbejde på din instruks og får løn hver måned ifølge en ansættelseskontrakt, er han lønmodtager med A-indkomst hos dig.

Hvis der derimod er tale om kortere aftalte jobs (projekter), hvis medarbejderen sender dig en faktura for arbejdet og i øvrigt har andre opgavestillere (altså ikke arbejder fuld tid hos dig), er han eller hun honorarmodtager. Din betaling er B-indkomst for ham eller hende.

Dine forpligtelser mht. skat, arbejdsmarkedsbidrag og oplysningspligt er forskellige, alt efter om der er tale om A- eller B-indkomst.

Du skal være opmærksom på, at du som arbejdsgiver for en A-indkomstmodtager hæfter solida­risk for A-skatten.

Hvis du f.eks. har vurderet ansættelsesforholdet til B-indkomst (og ikke har indeholdt skat), og skattemyndighederne ændrer det til A-indkomst, hæfter du sammen med medarbejderen for skatten. Myndighederne vælger som regel at gå til den person, hvor beløbet med størst sikker­hed kan inddrives. Hvis det sker hos dig som arbejdsgiver, kan du naturligvis søge beløbet betalt fra medarbejderen via et civilt søgsmål.

Ud over almindelig lønudbetaling, er der mange andre muligheder for at lønne medarbejderen, nemlig

  • Skattepligtige personalegoder
  • Skattefrie personalegoder
  • Aktieaflønning m.v.
  • Bruttolønstræk (en kombination af de to første)
  • Skattefrie ydelser, f.eks. kørselsgodtgørelse
  • Pensionsordninger

Kravene til registrering, dokumentation og indberetning er forskellige, alt efter hvilke afløn­ningsformer I bliver enige om.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her