Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Dét får jeg momsfradrag for

ideopreti gang
Du får f.eks. momsfradrag for:
 • Varer du køber til videresalg eller udlejning
 • Ydelser og varer du bruger i forbindelse med dine momspligtige ydelser
 • Materialer til fremstilling af varer
 • Emballage, f.eks. plastic, sække og kasser
 • Varetransport, f.eks. fragt
 • Køb og udgifter til reparation og vedligeholdelse af driftsmidler, f.eks. maskiner, værktøj, inventar i fabrik, butik eller kontor
 • Opførelse og udgifter til reparation og vedligeholdelse af bygninger og anden fast ejendom til brug for virksomheden
 • Annoncer
 • Arbejdstøj og uniformer der tilhører virksomheden, og som personalet bruger under arbejdet
 • Mobiltelefon, når telefonen kan anses for et driftsmiddel, der vedrører virksomhedens salg af varer og momspligtige ydelser
 • Fastnettelefon
 • Blade, fagblade, faglitteratur, personale- og kundeblade, herunder tidsskrifter. Ugeblade og tidsskrifter der lægges frem i virksomheden som led i kundeservice
 • Blomster til udsmykning af f.eks. restauranter og frisørsaloner
 • Brandslukningsudstyr
 • Brændsel, el, gas og vand til virksomheden
 • Håndbøger, der indeholder tekniske/faglige redegørelser samt en omtale af virksomhedens produkter
 • Reklameartikler og reklametryksager
 • Rengøring
 • Sikkerhedsudstyr
 • Tryksager og kontorartikler
 • For hvidpladebiler: Øresundsbroen, men ikke Storebæltsbroen
 • For gulpladebiler: Begge broer

Du kan desuden fradrage momsen af udgifter til etablering af din virksomhed. Det kan f.eks. være udgifter til advokat, revisor, markedsundersøgelser, udstyr, telefon, reklame osv. - forudsat, at du er momsregistreret på det tidspunkt, du køber varerne/bruger ydelserne.

Du kan også fradrage momsen af håndværkerudgifter, som vedrører bygninger eller lokaler, du bruger i din momspligtige virksomhed. Det gælder såvel egne som lejede bygninger/lokaler. Hvis du lejer lokaler til virksomhedens brug, og udlejer opkræver moms af huslejen, har du lov til at fradrage momsen af huslejen. Hvis der ikke er moms på huslejefakturaen, betyder det, at udlejer ikke er momsregistreret.

Du har delvist fradrag for udgifter, der vedrører både dit privatforbrug og din virksomhed. Hvis du bruger dit indkøb til både momspligtige og private formål, kan du medregne den andel af købsmomsen, som efter dit bedste skøn vedrører din momspligtige virksomhed. Det gælder eksempelvis indkøb af brændsel, el, gas, vand og telefon.

Når SKAT vurderer, om den skønsmæssige fordeling af momsen på virksomheden og på privatforbruget er rimelig, lægger man normalt den fordeling til grund, som kan godkendes ved skatteberegningen.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her