Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Forskudsregistrering

ideopreti gang

Når du driver en personligt ejet virksomhed, skal du indbetale B-skat hver måned. Hertil kommer arbejdsmarkedsbidrag.

Loven kræver, at du udarbejder en korrekt forskudsregistrering. Hvis din indkomst viser sig at afvige fra de oplysninger, du har givet skattemyndighederne, har du pligt til at meddele det. Du kan selv rette tallene via TastSelv på SKATs hjemmeside eller per telefon. Hvis du har ret¬telser i sidste kvartal i indkomståret, skal du dog kontakte dine lokale skattemyndigheder per brev eller telefon.

Når du retter, så husk at skrive hele beløbet i rubrikken (altså ikke kun ændringen af beløbet). Beløbet skal være i hele kroner. Ørebeløb rundes af. De tal, du ikke retter, overføres automatisk til den nye forskudsopgørelse. Husk derfor at rette de tal, der skal slettes, til nul.

I nogle tilfælde har du allerede betalt skat af en række beløb, f.eks. indeholdt skat til folk, du har modtaget honorar fra. Husk derfor at opgive det samlede skattebeløb, når du anmoder om at få ændret forskudsregistreringen. Hvis du ikke gør det, kan resultatet blive, at du får en for høj trækprocent. Du vil selvfølgelig få dine penge igen, men først som overskydende skat.

Den nye (rettede) forskudsopgørelse er ikke nødvendigvis udtryk for, at skattemyndighederne har godkendt dine oplysninger. Det sker først, når du modtager årsopgørelsen.

Hvis skattemyndighederne ikke umiddelbart kan godkende dine rettelser, får du et brev om, at du skal indsende yderligere dokumentation.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her