Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Implementer din marketingplan

ideopreti gang

Din marketingplan skal ikke bare fortælle om de ting, du gerne vil opnå. Den skal også forklare, hvordan og hvornår du vil få dem til at ske.

Lav et tidsskema over de opgaver, der skal udføres og hvornår. Uden et skema kan du alt for let hænge fast i de daglige rutineopgaver.

Det skal også fremgå, hvilke ressourcer du har brug for. Har du penge nok? Har du nok sælgere ansat til at sørge for, at du når dine salgsmål?

Planen skal også indeholde et udførligt budget. Har du begrænsede økonomiske ressourcer og dermed brug for yderligere finansiering, skal det fremgå. Dine forventede udgifter til markedsføring skal hængesammen med det forventede salg.

Evaluer din markedsføring

Det er ikke kun vigtigt at planlægge og gennemføre din markedsføring gennem din marketingplan. Det er lige så vigtigt at evaluere resultaterne, så du kan blive klogere og eventuelt ændre nogle ting. Et godt redskab til at huske hvad du skal være opmærksom på i din markedsføring er forbedringshjulet.

Forbedringshjulet kaldes også PDCA-hjulet. PDCA står for:

  • Plan: Planlæg en aktivitet (f.eks. en markedsføringsplan)
  • Do: Gennemfør markedsføringsplanen - udførelse og implementering
  • Check: Lær af markedsføringsplanen - evaluering/måling og vurdering af resultater
  • Action: Korriger - opfølgning og ændringer

Forbedringshjulet er grundlaget for opbygning og forbedringer af tilbagevendende opgaver. Forbedringer skal planlægges, afprøves, indføres, følges op og fastholdes. På den måde kan du følge og forbedre din markedsføring.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her