Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Virksomhed som bibeskæftigelse

ideopreti gang

Hvis du som ledig har lyst til at starte selvstændig virksomhed, men er usikker på, om din ide er bæredygtig, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge, samtidig med du driver en mindre virksomhed. Arbejder du f.eks. 15 timer med virksomheden en uge, får du dagpenge for 22 timer.

Hvis din a-kasse kan godkende din virksomhed som bibeskæftigelse, kan du få supplerende dagpenge i maksimalt 78 uger, samtidig med du driver virksomheden.

Perioden på 78 uger er forhåbentlig lang nok til at give dig et klart indtryk af, om der er basis for at fortsætte som iværksætter. Med supplerende dagpenge er du sikret et indtægtsgrundlag i opstartsperioden.

Kan jeg starte op med supplerende dagpenge?

Det er din a-kasse, der skal godkende, at du kan drive virksomheden, samtidig med du får supplerende dagpenge. Derfor skal du beskrive, hvordan det er muligt at drive virksomheden uden for normal arbejdstid. Det vil som hovedregel sige før kl. 7.00 og efter kl. 17.00 eller i weekenderne. Du må gerne arbejde i dagtimerne, men du skal kunne flytte arbejdsopgaverne til et andet tidsrum. F.eks. hvis du får tilbudt arbejde gennem Jobcentret, eller hvis du bliver indkaldt til møde i a-kassen eller på Jobcentret.

Virksomheden skal have en sådan karakter, at det med dags varsel vil være muligt at flytte arbejdstid og arbejdsopgaver. Der kan derfor ikke gives tilladelse til bibeskæftigelse, hvis arbejdet er baseret på, at det skal udføres på bestemte tidspunkter. Denne betingelse skyldes, at man fortsat skal være til rådighed for arbejdsmarkedet for at få udbetalt dagpenge.

Hvor længe kan jeg få supplerende dagpenge?

Du kan maksimalt få supplerende dagpenge ved virksomhed som bibeskæftigelse i 78 uger. Perioden udløber dog altid ved den almindelige dagpengerets udløb. Du kan til enhver tid ophøre med din bibeskæftigelse og vende tilbage til din almindelige dagpengeret.

Der gælder særlige regler for mindre landbrug, fritidsfiskeri, biavl, udlejning af ejendomme, drift af fredskov og drift af egen vindmølle. Disse virksomhedsformer er i visse tilfælde helt undtaget fra dagpengebegrænsningen på 78 uger.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du vil i gang med en selvstændig bibeskæftigelse, er det vigtigt, at du ansøger, inden opstarten af din virksomhed.

Ansøgningsmaterialet kan du få ved henvendelse til din a-kasse.
 
Hvordan får jeg de supplerende dagpenge?

Du skal skrive arbejdstimerne på dit dagpengekort. Der skal modregnes én times dagpenge for hver arbejdstime, du har i virksomheden. Hvis du eksempelvis får udbetalt dagpenge med højeste sats, vil du blive modregnet 92,30 kr. for hver arbejdstime i virksomheden, uanset din indtjening i virksomheden.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her