Crowdfunding i landdistrikterne

Realisér dine projekter med reward-baseret crowdfunding

Projektets partnere

Om Crowdfunding i landdistrikterne

Projektet Crowdfunding i landdistrikterne ønsker at fremme iværksætteri og de gode idéer i landdistrikterne. For udvikling, vækst og iværksætteri forudsætter idérigdom, handlekraft og arbejdsomhed – og det er der masser af i landdistrikterne, men særligt på landet er det svært at tiltrække risikovillig kapital.

Det skisma skal det fælles projekt ”Crowdfunding i landdistrikterne” være med til at ændre på. Vi vil vise vejen for nye finansieringsmuligheder, så iværksættere og nyetablerede virksomheder kan realisere deres forretningsidéer og indfri deres ambitioner.

I landdistrikterne er der en stærk tradition for at gå sammen og bakke op om lokale initiativer. Det potentiale, hvor investeringsbehov og investeringslyst går hånd i hånd, har projektpartnerne - Landdistrikternes Fællesråd, Dansk Iværksætter Forening og Dansk Industri – en fælles ambition om at forløse i tæt samarbejde med lokale iværksættere, lokale vækst- og erhvervsmiljøer samt politikere med interesse for at initiere vækst i landdistrikterne.

For at deltage som casevirksomhed skal du give dine støttere i kampagnen en modydelse. Det kan være rabat på produktet, en invitation til tilbudsaften etc. Det skal med andre ord være reward-baseret crowdfunding. 

Derfor skal du deltage

Har du brug for vejledning og support til at realisere dine idéer og crowdfunding-kampagner? 

Intet crowdfunding uden virksomheder at finansiere - derfor leder vi efter de iværksættere og små virksomheder, der med gratis vejledning og support fra et ekspertnetværk, er interesserede i at være en del af projektet. De udvalgte virksomheder vil blive promoveret nationalt og lokalt på en lang række af forskellige kanaler. Projektet er målrettet virksomheder uden for landets fire største byer: København, Aarhus, Odense og Aalborg. 

Virksomheder får: 

  • Promotionsvideo af virksomheden og idé. 
  • Eksperthjælp til realisering af Crowdfunding-kampagne. 
  • Eksperthjælp til at mobilisere det lokale netværk. 

Det kræver CVR-nummer, idé og budget for deltagelse, der skal indskrives i indstillingen.

NB! For at deltage skal du give dine støttere i kampagnen en modydelse. Det kan være rabat på produktet, en invitation til tilbudsaften etc. Det skal med andre ord være reward-baseret crowdfunding. 

Tidslinje for de udvalgte casevirksomheder

 

marts

Casevirksomheder bliver udvalgt og kontaktet

marts - april

Udarbejdelse af kampagner

maj - juni

Lancering og udførslen af Crowdfunding-kampagnen

juni - september

Deltagelse i lokal event

november

Deltagelse i konference på Christiansborg

 

marts

marts - april

maj - juni

juni - september

november

Casevirksomheder bliver udvalgt og kontaktet

Udarbejdelse af kampagner

Lancering og udførslen af Crowdfunding-kampagnen

Deltagelse i lokal event

Deltagelse i konference på Christiansborg

Har du nogle spørgsmål til projektet?

Kontakt Peter Vilstrup fra Dansk Iværksætter Forening på petervilstrup@d-i-f.dk

Eller ring til +45 71 99 25 24