Kom først i køen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få alle vores gratis aktiviteter direkte i din inbox.

Registreret design

Registreret design

Har du lavet et design, kan du beskytte det mod kopiering. Designret (registreret design) er en lovreguleret, tidsbestemt eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af det registrerede design. Retten tilkommer den, som har lavet designet, eller dennes retsefterfølger.

Sådan beskytter du dit design

Design defineres i loven som "et produkts eller en del af et produkts udseende". I praksis registreres design hovedsagelig for produkter som arbejdsredskaber, byggeelementer og emballage, hvor de funktionelle hensyn er afgørende. Du skal ansøge hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Designbeskyttelsens indhold

Designbeskyttelsens indhold er en eneret til "at udnytte designet", herunder navnlig ved "fremstilling, udbud, markedsføring, indførsel, udførsel eller brug af et produkt, som designet angår, eller oplagring af et sådant produkt med de nævnte formål".

Varighed og ophævelse

Designretten kan maksimalt udstrækkes til 25 år fra indlevering af ansøgning om registrering, og ophæves ved slettelse i registret.

Sidst opdateret: 05-06-2011
Google AdWords voucher

Øverst på Google?
Indbetal 200 - brug for 800

Brug 200 kr og få 600 kr
Ingen binding - ingen risiko
Hent din startbonus her:
Nyhedsbrev

Få relevant viden om vækst. Snyd ikke dig selv for disse vitaminer til din virksomhed

Google Plusl